Vo Zvolene nevyplatia príspevok za ubytovanie každému žiadateľovi, ktorý hostil ukrajinského utečenca. TASR o tom informoval hovorca mesta Martin Svatuška. Pripomenul, že žiadateľ predloží zmluvu s Ukrajincom, vyplní výkaz o počte nocí, počas ktorých ho ubytoval, a čestné prehlásenie.

Doplnil, že jeho žiadosť však nie je kompletná bez toho, aby sa Ukrajinec aspoň raz za kalendárny mesiac prihlásil na mestskom či obecnom úrade.

„Ak sa tak nestane, nie je možné uznať nárok žiadateľa. Riskovali by sme nesplnenie povinnosti voči Ministerstvu vnútra SR a pri následnej kontrole by mesto muselo peniaze vrátiť. Samozrejme, zo svojho vlastného rozpočtu,“ povedala vedúca ekonomického odboru zvolenského mestského úradu Zuzana Hrešová. Mesto však konštatuje, že niektorých Ukrajincov na úrade počas uplynulého mesiaca vôbec nevideli.

Samospráva upozorňuje žiadateľov, aby nezabudli na žiadnu z povinností stanovenú Ministerstvom vnútra SR. „Blíži sa totiž koniec mája. A práve posledný májový deň je najneskorším termínom, keď sa človek musí preukázať svojou prítomnosťou na mestskom úrade. Ak si žiadateľ mieni uplatňovať nárok na príspevok za ubytovanie za aktuálny mesiac,“ ukončil Svatuška.

Ministerstvo vnútra SR pre TASR uviedlo, že človek, ktorý má k dispozícii bývanie, je povinný raz mesačne osobne oznámiť obci, že mu oprávnená osoba poskytuje ubytovanie. „Túto povinnosť boli Ukrajinci povinní prvýkrát splniť v apríli tohto roka,“ dodalo s tým, že rezort vnútra zabezpečuje vyplácanie príspevkov za ubytovanie Ukrajincov na základe prehľadov, ktoré mu samosprávy zašlú. „Splnenie zákonných podmienok na vyplatenie príspevkov podľa zákona o azyle kontrolujú obce,“ podotklo ministerstvo vo vyjadrení.