Aj Zvolen zápasí po zime s množstvom odpadu, čiernymi skládkami, neporiadkom, na ktorý sa občania často sťažujú. Napomôcť riešeniu však môže každý: jednotlivec aj skupina. Podnetom na zamyslenie môže byť aj Deň Zeme, ktorý pripadá na 22. apríla.

„To, ako sa cítime v meste závisí aj od toho, ako naše mesto vyzerá. To zase závisí od každého z nás. Preto sa teším, že verejnosť sa o svoje okolie zaujíma a veľkou mierou sa zapája do aktivít ku Dňu Zeme,“ podotkla primátorka Lenka Balkovičová.

Aktivity naštartujú najmenší

Spolu 320 žiakov zvolenských základných a stredných škôl sa od 10. do 12. apríla zapojí do aktivity Spolu vyzbierame viac, ktorá prebieha na rôznych miestach v meste, ale aj na sídliskách. Výsledok snaženia najmladších Zvolenčanov bude odprezentovaný na námestí počas Lesníckych dní, no v prvom rade ho pocítia samotní obyvatelia..

„Žiaci podobné aktivity vnímajú pozitívne, radi sú chválení a radi sa cítia byť užitočnými. Takýmto štýlom môžeme vychovať generáciu detí, ktoré budú zodpovedné za svoje konanie a nebudú sa báť priložiť ruku k dielu,“ hovorí Mária Danihelová zo základnej školy Jilemnického 1. Deti to len potvrdzujú: „Naučíme sa nezahadzovať smeti, čím pomôžeme prírode a budeme to šíriť ďalej, povedzme učiť to aj svoje vlastné deti,“ hovoria napr. žiaci „jednotky“. Súčasťou aktivity Spolu vyzbierame viac je ZŠ Jilemnického 1 a 2, ZŠ Námestie mládeže, ZŠ Hrnčiarska, ZŠ Alexyho, ZŠ M. Rázusa, SOŠ hotelových služieb a obchodu a SPŠ Dopravná.

Aby neostali v tejto aktivite deti samy, pridali sa k nim aj dospelí. Zamestnanci firiem METRO Cash & carry SR a Contintental vymenia jeden deň v kancelárii za jeden deň na čerstvom vzduchu. „Pripájame sa k aktivite detí a chceme urobiť niečo dobré pre toto mesto,“ hovorí riaditeľ pobočky METRO vo Zvolene Ľuboš Jagelek. METRO dá spoločne s „jednotkou“ a „trojkou“ do poriadku Park Štefana Višňovského a okolie Zvolenského zámku. Continental sa zase pustí do skrášlenia Ústredných vojenských cintorínov.

„Firemným dobrovoľníctvom sa naša spoločnosť začala intenzívnejšie zaoberať už v minulom roku. Podieľali sme sa hneď na dvoch dobrovoľníckych podujatiach v rámci mesta Zvolen. Po pozitívnej odozve nielen zo strany našich zamestnancov, ale  aj verejnosti,  sme sa utvrdili v tom, že naozaj má zmysel zapájať sa do podobných akcií. Deň Zeme je ďalšou možnosťou, ako môžeme prispieť k tomu, aby sme sa v našom meste cítili čoraz lepšie a taktiež ho odprezentovali s hrdosťou všetkým našim návštevám zo zahraničia,“ vysvetlila Iveta Blašková z HR oddelenia Continentalu.

Brigády organizujú sídliská aj združenia

Svoju brigádu organizujú obyvatelia sídlisk. „V rámci brigády na Borovej hore 22. apríla by sme chceli vyzbierať odpadky, vyhrabať lístie spod stromov pri jazierku, pozametať chodníky okolo jazierka a budov, upraviť prístupový chodník k jazierku atď. Práce je všade veľa a každá pomocná ruka sa cení,“ odkazujú členovia Podborovského spolku, ktorí organizujú dobrovoľnícku brigádu na Deň Zeme.

Nie sú jediní. V ten istý deň sa na krajšie premenia aj brehy Hrona v spolupráci mesta, Vodohospodárskeho podniku a ďalších inštitúcií a združení. Pracovať sa bude aj na Peťuši. Okolie priehrady zase budú čistiť rybári a poľovníci a to už 8. apríla. Všetky brigády technicky zabezpečuje mesto v spolupráci s Marius Pedersen.