V tejto ťažkej dobe, kedy nielen našu krajinu, ale aj svet zužuje pandémia koronavírusu, prežívame smutné obdobie prakticky nepretržite niekoľko mesiacov. Obmedzenie sociálnych kontaktov práve kvôli ochrane pred koronavírusom je nevyhnutné.

Úmrtie blízkej osoby, nielen na COVID-19, je ale pre rodinných príslušníkov veľmi náročné. Všetky povinnosti týkajúce sa poslednej rozlúčky so zosnulým sa presúvajú na pozostalých. Bez pomoci pohrebnej služby by to ale nešlo.

Ak hľadáte to pohrebníctvo vo Zvolene, vyberte si pohrebníctvo, ktoré vám pomôže s usporiadaním poslednej rozlúčky.

Čo by vám pohrebníctvo malo zabezpečiť?

Najlepšie pohrebníctvo vo Zvolene by vám malo zabezpečiť prevoz aj z domovov dôchodcov, z ich domovov, z doliečovacích zariadení, ale aj z nemocníc. Odvoz zosnulého prebieha podľa štandardného protokolu so všetkou dôstojnosťou k zosnulému.

Pohrebníctvo by vám malo zorganizovať cirkevnú alebo civilnú poslednú rozlúčku, a to na základe požiadaviek pozostalých.

Ak si vyberiete pohrebníctvo, medzi pohrebnými službami, ktoré ponúkajú, oceníte aj vybavenie všetkých potrebných náležitostí na matričnom úrade.

Pohrebníctvo by vám malo zabezpečiť možnosť vybrať si z viacerých druhov rakiev, pohrebných doplnkov, ikebán na rakvy, či kvetov.

Profesionáli, ktorí si robia svoju prácu s maximálnou úctou ku zosnulým

Práca v pohrebníctve nie je určená pre každého človeka. Ak budete vyberať pohrebníctvo, vyberajte také, kde pracujú naozajstní profesionáli, ktorí sú empatickí, fyzicky zdatní a sú aj psychicky odolní. So zosnulými treba zaobchádzať dôstojne, opatrne a so všetkou úctou.

Príprava poslednej rozlúčky nemusí byť len na vašich pleciach. V tomto ťažkom období, kedy prežívate neprekonateľný smútok a žiaľ, sa nemusíte báť zveriť všetky povinnosti týkajúce sa poslednej rozlúčky pohrebnej službe, ktorá za vás všetko zabezpečí.