V dnešnom historickom kalendári osobností žijúcich, pôsobiacich alebo vzdelávajúcich sa v našom kraji, si pripomíname 105. výročie narodenia spisovateľa Ladislava Novomeského a 64. výročie úmrtia človeka, rovnako pôsobiaceho na poli literatúry, prvého slovenského národného umelca – Janka Jesenského.

Ladislav Novomeský  (1904-1976)

Za svoj život básnik, novinár, politik a verejný činiteľ sa narodil 27. 12. 1904 v maďarskej Budapešti.

Okrem jeho literárnej kariéry ho môžeme poznať aj ako predstaviteľa ľavicovo orientovanej inteligencie a príslušníka DAVU-u. Svojim dielom ovplyvnil medzivojnový a povojnový vývin poézie predovšetkým na Slovensku. Jeho spojenie s Banskou Bystricou sa datuje do čias SNP. Bol účastníkom protifašistického odboja, organizátorom SNP a hlavne spoluzakladateľom a podpredsedom povstaleckej SNR v Banskej Bystrici v roku 1944. Za svoj život zastával aj funkciu člena predsedníctva ÚV KSS a povereníka pre školstvo a osvetu. V ťažkých časoch bol politicky prenasledovaný, väznený a neskôr rehabilitovaný. Na poli vedy sa realizoval ako vedecký pracovník SAV a predseda Matice slovenskej. Za svoj život napísal množstvo básnických zbierok, publicistických prác, prekladov či kult.-politických a literárnovedných článkov.

Medzi jeho najznámejšie diela patrí: Nedeľa (Bratislava, r. 1927), Romboid (Bratislava-Lamač, r. 1932), Otvorené okná (Bratislava, r. 1935), Svätý za dedinou (Praha, r. 1939), Pašovanou ceruzkou (Bratislava, r. 1948), Do mesta 30 min. (Bratislava, r. 1963), Stamodtiaľ a iné (Bratislava, r. 1964), Vila Tereza (Bratislava, r. 1963), Básnické dielo 1-2. (Bratislava, r. 1971), Z piesní o jednote (Martin, r. 1971).

Za svoj život Ladislav Novomeský získal aj niekoľko ocenení. Okrem iného bol nositeľom pamätných medailí československých i zahraničných, získal cenu Národný umelec a v neposlednom rade bol vyznamenaný Radom SNP I. tr. či Cenou Ľ. Štúra.

Významná osobnosť slovenskej literatúry zomrela 04. 09. 1976 v Bratislave.

Janko Jesenský (1874-1945)

Martinský rodák, ktorý sa za svoj život zviditeľnil hlavne ako spisovateľ a právnik, by onedlho oslávil aj výročie narodenia, keď uzrel svetlo sveta 30. 12. 1874 v Martine.

Okrem svojho rodiska mal vzťah aj k mestu pod Urpínom, veď tu prežil viacero rokov mladosti. V rokoch 1885-1893 totiž študoval na gymnáziu v Banskej Bystrici, neskôr v Rimavskej Sobote a v Kežmarku. Následne študoval právo na akadémii v Prešove a v rokoch 1896-1900 na univerzite v Cluji. V roku 1905 zložil advokátsku skúšku v Budapešti, čím sa stal oficiálnym právnikom.

Pracovať začal však už počas štúdia. Jeho právnická kariéra začala v rokoch 1900-1905 pozíciou advokátsky koncipient v Lučenci, v Bystči, v Liptovskom Mikuláši, v Martine a inde. Po zložení záverečných skúšok bol od roku 1906 samostatný advokát v Bánovciach nad Bebravou.

Janka Jesenského neobišli ani časy bojov. Bol účastník 1. svet. vojny, kde padol do ruského zajatia. Po vojne bol gemersko-malohontský župan v Rimavskej Sobote (1919-1923), nitriansky župan (1923-1928), vládny radca (1928-1931) a jeden z viceprezidentov Krajinského súdu v Bratislave (1931-1938). Čo sa týka jeho smerovania, bol prívrženec i politický predstaviteľ čechoslovakizmu. V rokoch 1939-1945 bol odporca vojnového Slovenského štátu, zapojil sa aj do druhého československého odboja.

Janko Jesenský bol jeden z najvýznamnejších literátov, keď ako predstaviteľ básnickej moderny a v próze zase druhej realistickej vlny, výrazne zasiahol do literárneho života na Slovensku. Popri poézii sa paralelne a systematicky venoval aj prozaickej tvorbe. Od roku 1897 tiež časopisecky publikoval množstvo besedníc, čŕt, humoresiek, poviedok a noviel. Medzi najlepšie satirické diela modernej slovenskej prózy patrí jeho dvojzväzkový román Demokrati, v ktorom podrobil ostrej kritike súvekú spoločnosť. Jeho prozaické práce zase uzavreli poviedky kritizujúce vládnuci režim na Slovensku počas 2. svetovej vojny. Preklady jeho diel vyšli vo viacerých jazykoch, niektoré sa stali námetom filmového i televízneho spracovania. Okrem vyššie uvedeného sa za svoj život venoval tiež prekladateľskej činnosti z ruštiny a literárnej či kultúrnej publicistike.

Medzi jeho najlepšie diela sa zaraďujú hlavne Verše J. Jesenslého (Liptovský Mikuláš, r. 1905), Zo zajatia (Martin, r. 1919), Po búrkach (Martin, r. 1932), Proti noci (Liptovský Mikuláš, r. 1945), Malomestské rozprávky (Ružomberok, r. 1913), Demokrati 1. zväzok (Bratislava, r. 1934), Demokrati 2. zväzok (Bratislava, r. 1938), Zo starých časov (Bratislava, r. 1935), Listy slečne Oľge (Bratislava, r. 1970).

V neposlednom rade je držiteľom ocenenia Prvý slovenský národný umelec, ktoré mu bolo udelené v rok jeho smrti. Janko Jesenský zomrel 27. 12. 1945 v Bratislave.

VKMK

Pripravené v spolupráci s Verejnou knižnicou Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici. Poznávajte aj vy osobnosti nášho regiónu! V katalógu knižnice, ktorý nájdete tu…