TS Združenie Slatinka (M. Paulíková) | 28.10.2014

Primátorskí kandidáti sa stretnú v diskusii v Starej radnici

Na štvrtok 6. novembra 2014 podvečer pripravili zvolenské mimovládne organizácie tradičné predvolebné diskusné stretnutie. Do Starej radnice pozvali všetkých kandidátov na primátora mesta Zvolen. Cieľom diskusie je zlepšiť informovanosť občanov Zvolena pred komunálnymi voľbami.

Mimovládne organizácie sa už tradične chopili usporiadania predvolebnej diskusie primátorských kandidátov. Základným princípom je poskytnutie rovnakých podmienok na prezentáciu pre všetkých kandidátov. V miestnosti ani v budove, kde bude fórum kandidátov prebiehať, nebude možné rozdávať propagačné materiály o jednotlivých kandidátoch.

predvolebna diskusia 06 11 2014

Diskusiu bude moderovať skúsený a nezávislý facilitátor. Jeho úlohou bude zabezpečiť dodržiavanie dohodnutých pravidiel diskusie, udeľovať slovo kandidátom aj občanom, vysvetliť na začiatku všetkým pravidlá diskusie. Facilitátor nebude vstupovať do prezentácií kandidátov po obsahovej stránke.

Vlastná diskusia bude štruktúrovaná ako úvodný blok na predstavenie sa kandidátov (max. 3 minúty/kandidát) v poradí, ktoré bude dané vylosovaním pred stretnutím. Nasledovať budú otázky zástupcov združení a občanov, pričom otázka ani odpoveď nesmú presiahnuť 1 minútu. Po skúsenostiach z minulých stretnutí organizátori nepripustia otázky smerované iba voči jednému kandidátovi, otázky sa budú musieť týkať života v meste, nie osôb kandidátov, nebudú umožnené otázky napádajúce a ponižujúce.

Tip: Všetky informácie o blížiacich sa komunálnych voľbách nájdete tu…