Už dlhoročnou tradíciou vo Zvolene je fungovanie platformy pre neziskový sektor. Je to miesto stretnutí, rozhovorov a vytvárania spoločných stratégií v spolupráci s mestom. Na prvé stretnutie v tomto roku, ktoré sa konalo v západniarskej obývačke OKO, prijala pozvanie aj primátorka Lenka Balkovičová.

„Činnosť ľudí, ktorí robia, čo ich zaujíma a v čom sú dobrí, môže mestu veľmi pomôcť,“ povedala na stretnutí prvá dáma Zvolena. Spomenula, že vďaka pracovníkom z mimovládnych organizácii sa aj vedenie mesta môže dozvedieť o problémoch, o ktorých inak často nevie. Napr. 20150205_185129organizácia CEPTA, za ktorú hovoril Daniel Lešinský, dlhodobo prízvukuje vedeniu mesta, že je potrebné mať energetickú stratégiu. Ako dodala primátorka, impulz zo strany ľudí, ktorí rozumejú jednotlivým témam, je veľmi dôležitý. „Je to o tom, čo chceme docieliť, kam sa chceme dostať a k tomu treba smerovať celú činnosť.“

Spomedzi dlhodobých problémov, ktoré mimovládky ako CEPTA, Slatinka, Živica, Občianska iniciatívna Zvolen-Západ či Grind Zvolen zdôraznili, je otázka financovania a prerozdeľovanie dotácií.

Dotácie sú prideľované v nevhodnom čase a nespravodlivo, upozornila Martina Pavlíková zo Slatinky. Primátorka súhlasila, že napríklad oblasť kultúry je v porovnaní so športom vyslovene poddimezovaná a treba to riešiť. Možné východisko vidí v zrealizovaní prieskumu, v ktorom občania vyjadria svoj názor na problémové a ťažiskové témy mesta a sídlisk. Tento prieskum by sa mohol konať už v apríli a mimovládne organizácie by sa mali podieľať na jeho príprave.