Text a foto: Filip Urban | 8.3.2011

Príležitosť na podnikanie v centre mesta

Mesto Zvolen vyhlásilo 28.februára 2011 verejnú súťaž na prenájom nebytového priestoru v objekte Domu služieb. Mesto si určilo minimálne nájomné vo výške 100 za m2 za rok, ktoré sa môže navyšovať podľa prihlásených uchádzačov a ich cenových ponúk. Ročne by tak toto nájomné mohlo priniesť do mestskej kasy minimálne 4.564.

Nájomná zmluva bude vyhotovená na dobu neurčitú a nový majiteľ môže priestory využívať ako prevádzku predajne, prípadne priestor na poskytovanie iných služieb. Podmienkou je do 28.marca 2011 poukázať na bankový účet mesta finančnú čiastku tvoriacu zábezpeku vo výške 100 €. Tento termín je tiež posledným dňom, kedy môžu prípadní záujemcovia posielať svoje ponuky spolu so sprievodnými listami na adresu Mestského úradu.

Finančné zábezpeky budú neúspešným kandidátom vrátené a o víťazovi tejto Obchodnej verejnej súťaže rozhodne Mestské zastupiteľstvo na najbližšom zasadaní po 28. marci 2011. Bližšie informácie sa prípadní záujemcovia môžu dozvedieť na oficiálnej internetovej stránke mesta Zvolen.