Zápasíme s pandémiou koronavírusu a zdravotníci na covidovom oddelení  v Nemocnici AGEL Zvolen spolu s vedením nemocnice robia všetko preto, aby tieto zložité časy nepocítili tí najzraniteľnejší. Pacienti s ochorením COVID-19.

Služba na COVID oddelení je takmer rovnaká ako na bežnom oddelení. Zmena je len v potrebe používania väčšieho množstva osobných ochranných pracovných prostriedkov, dôslednej dezinfekcii a opatrnosti počas celej služby v tom, kde zdravotnícky personál smie jesť, piť a telefonovať.

„Pri každom vstupe k pacientovi si zdravotník musí obliecť ochrannú čiapku, ochranné okuliare alebo štít, respirátor spolu s chirurgickým rúškom, ochranný plášť, dvojitú vrstvu ochranných rukavíc, jednorazové návleky na nohy a gumené topánky,“ oboznamuje nás vedúca sestra Katarína Liptáková z COVID oddelenia, na ktorom je v súčasnosti hospitalizovaných 27 pacientov. „Aby sme nemuseli byť takto ustrojení počas celej služby, ale iba pri styku s pacientom, je oddelenie rozdelené na 3 zóny – červenú, oranžovú a zelenú.

Červenú zónu predstavujú miestnosti, v ktorých sa nachádzajú pacienti a riziko nákazy je tu najvyššie, preto v nej platia najprísnejšie hygienicko-epidemiologické pravidlá. Za ňou nasleduje oranžová zóna, v ktorej už nie sú pacienti, ale je to stále infekčné prostredie.

,,Zelená zóna je bezpečná a je to priestor, v ktorom sa stravuje aj personál, vybavuje sa tu administratíva a nie je možné sem vstúpiť v kontaminovanom oblečení a vnášať sem kontaminované predmety. Vstupuje sa sem cez filter, ktorý slúži na odloženie ochranných pomôcok a dezinfekciu. Každá z vymenovaných zón je samostatná a uzavretá,“ dopĺňa Liptáková.

Covid oddelenie je vo zvolenskej nemocnici rozdelené na dve poschodia, ktoré sa od seba trochu líšia. Preto je aj zloženie personálu na jednotlivých ošetrovacích jednotkách rozdielne. Na prvom poschodí je okrem multidisciplinárnej jednotky vo forme bežného oddelenia aj jednotka intenzívnej starostlivosti a oddelenie anesteziológie a  intenzívnej medicíny (OAIM). Súčasťou zdravotníckeho tímu sú tu sestry so špecializáciou v anesteziológii a intenzívnej medicíne, ktoré zabezpečujú starostlivosť predovšetkým o pacientov napojených na umelú pľúcnu ventiláciu. Z tohoto dôvodu je vždy prítomný aj lekár z OAIM oddelenia.

A ako vníma vrchná sestra prácu s covid pozitívnymi pacientmi? Má obavy? Izoluje sa? Pociťuje smútok pri strate pacienta?„Neizolujem sa od rodiny. Podľa mňa to nie je potrebné. Ak každý z nás dôsledne dodrží všetky bezpečnostné opatrenia, je väčšia šanca získať ochorenie COVID-19  v supermarkete ako na našom oddelení. Ku každému pacientovi pristupujeme ako k pozitívnemu a máme k dispozícii všetky ochranné prostriedky a veľa času sme venovali nácviku ich správneho používania. Je dôležité vedieť sa správne do ochranných odevov obliecť a ešte dôležitejšie správne ich vyzliecť tak, aby sme sa nekontaminovali,“ s pokorou dopĺňa Katarína Liptáková z covid oddelenia.

Pochybnosti pri práci prišli aj na ňu, pretože únava sa podpisuje na všetkých. Veď, ako sama povedala: „Každý z nás občas zapochybuje, hlavne v ťažkých chvíľach. Manažujem tím ľudí, ktorí pochádzajú z rôznych pracovísk, majú svoje návyky a tie treba zladiť podľa aktuálnej situácie a vytvoriť efektívne a bezpečne spolupracujúci kolektív. Zadosťučinenie však prichádza rýchlo a to v podobe úprimnej vďaky pacienta – človeka, ktorý je vďačný, už len za takú drobnosť, akou je pohár vody.“