sliac letiskoOd začiatku dovolenkovej sezóny skontrolovali banskobystrickí colníci 26 chartrových letov, teda viac ako 3000 cestujúcich. Colné kontroly sa zameriavajú predovšetkým na batožinu cestujúcich pri odlete a na povolené limity pri odvoze.

Z medzinárodného letiska na Sliači ponúkajú cestovné kancelárie dovolenkové lety, chartre, do rôznych destinácii aj mimo Európskej únie, teda do takzvaných tretích štátov. Medzi ne patrí aj Turecko, ktoré je čoraz vyhľadávanejšou destináciou, a preto sú cestujúci v tomto prípade podrobení colnej kontrole.

Colníci sú pred odletom cestujúcim k dispozícii ešte pred samotnou pasovou a colnou kontrolou, kde im poskytujú informácie o dovoze tovaru z tretích štátov, povolených limitoch a o zákaze dovozu tovaru, ktorý podlieha medzinárodnej dohode o ochrane voľne žijúcich rastlín a živočíchov. Pri odletoch do Turecka je kontrola zameraná na vývoz osobnej a príručnej batožiny cestujúcich. Kontrole podlieha a väčší obnos finančných prostriedkov alebo vývoz predmetov kultúrneho charakteru. Pri príletoch sa vykonávajú colné kontroly v colnom priestore v hale príletu a sú zamerané na povolené limity dovozu a na zákaz dovozu chránených voľne žijúcich rastlín a živočíchov.

sliac letisko 2Oslobodený od dovozných platieb je neobchodný dovoz tovaru v osobnej batožine cestujúceho z územia tretích štátov, ak jeho hodnota nepresahuje:

  • 430 eur na osobu, ak cestuje leteckou dopravou (platí len pre cestujúcich v leteckej doprave, pre iný druh dopravy platí hranica 300 eur),
  • 150 eur na osobu mladšiu ako 15 rokov bez ohľadu na dopravný prostriedok.

Pri viacerých cestujúcich sa tieto hodnoty nespočítavajú. Nieje teda možné, aby si dvaja cestujúci doviezli tovar v hodnote napríklad 860 eur bez zaplatenia dovozných platieb.

Limity pri dovoze tovaru z tretích štátov leteckou dopravou sú nasledovné:

  • cigarety v počte najviac 200 ks, cigarky v počte najviac 100 ks, cigary v počte najviac 50 ks a tabak najviac v množstve 250 g,
  • alkohol a alkoholické nápoje s obsahom nad 22% najviac 1 liter a s obsahom do 22% najviac 2 litre (vrátane šumivého vína),
  • tiché víno v množstve najviac 4 litre a pivo najviac v množstve 16 litrov.

Všetky dôležité informácie sú občanom dostupné aj na internetovej stránke Finančnej správy SR.