Z dôvodu opravy miestnej komunikácie nebude v dňoch od 18. augusta do 31. augusta možný vjazd motoristov na parkovisko pri supermarkete Lidl na ulici T. G. Masaryka v areáli autobusovej stanice vo Zvolene.

Rekonštrukcia vjazdu a parkovacej plochy pri predajni sa spojí aj s opravou miestnej komunikácie spájajúcej parkovisko supermarketu s kruhovým objazdom. Uzávierka parkovacej plochy a vjazdu bude uzatvorená od utorka 18. augusta 8.00 h a potrvá do pondelka 31. augusta 18.00 h.

„V dôsledku toho z kruhového objazdu v smere na Autobusovú stanicu bude v uvedenom termíne povolený vjazd len autobusom, ktoré majú zastávku na Autobusovej stanici a vozidlám stavby. Výjazdy autobusov z priestoru AS a  vozidiel zo stavby budú vedené mimo kruhový objazd – cez jednosmernú MK vo východnej časti AS s vyústením na dvojpruh v ulici T.G.Masaryka,“ informoval Dušan Gdovin z odboru výstavby, životného prostredia a dopravy MsÚ vo Zvolene.