Slovensko si už o niekoľko týždňov zvolí novú hlavu štátu. Konkrétne 23. marca v prvom kole a pravdepodobne následne aj 6. apríla v druhom kole, budeme voliť nástupcu Zuzany Čaputovej. Zvolenčania budú rozhodovať v 38 volebných miestnostiach.

V spomínaných volebných dňoch sa bude voliť v čase od 7.00 do 22.00 h. V týchto voľbách síce nie je možná voľba zo zahraničia, je však možné hlasovať kdekoľvek na Slovensku. Podmienkou voľby mimo okrsku svojho trvalého pobytu je vydaný hlasovací preukaz. Tento vydáva mesto.

Záujemcovia oň môžu zvolenskú samosprávu požiadať e-mailom na adrese: preukazy2024@zvolen.sk. Žiadosť musí obsahovať meno a priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu) a adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz. Je zároveň nutné doplniť informáciu o tom, pre ktoré kolo voľby volič žiada o vydanie hlasovacieho preukazu, prípadne informáciu o tom, že žiada o vydanie pre preukazy na obe kolá voľby. Využiť možno aj online nástroj pre zaslanie žiadosti prostredníctvom aplikácie platformy slovensko.digital.

 

V prípade takto zasielanej žiadosti o voličský hlasovací preukaz je však nutné sledovať si najneskoršie možné termíny. Žiadosť o voličský preukaz pre prvé kolo volieb je totiž nutné zaslať do 4. marca, pre druhé kolo volieb najneskôr do 14. marca. Obec následne preukazy zašle poštou „do vlastných rúk“.

O hlasovací preukaz je však možné požiadať aj osobne na ohlasovni pobytu Matričného úradu v priestoroch zvolenského mestského úradu v úradných hodinách. O vydanie preukazu touto formou možno požiadať a na mieste si ho aj prevziať až do piatka 22. marca, respektíve pred druhým kolom do 5. apríla.