V sobotu 17. marca 2012 sa konali v Bratislave na Iuvente preteky v plutvovom plávaní s laminátom (PP), plávaní na nádych (AP) a plávaní v obyčajných plutvách (BF). Zúčastnili sa ich aj pretekári Klubu športového potápania CALYPSO Zvolen s výbornými výsledkami. Naša mini výprava piatich chlapcov kategórie D -12 až 13 roční a troch kategórie C -14 až 15 roční sa v súbojoch s ostatnými pretekármi poriadne popasovali a umiestňovali sa väčšinou na popredných priečkach. Najmä chlapci v kategórii C zaplávali vynikajúco. Čo je ale dobré, že väčšinou si všetci vyplávali svoje osobné rekordy.

Výsledky našich pretekárov:

Kategória C:            200mBF       50 AP         400mPP        finále 100m PP    celkove body-umiestn.

Kostúr Ján        98   1. 1:55,7      2. 20,00      2.  4:14,05         2.  0:48,15             1. 142 b

Kmeťko Andrej 97   5. 2:06,33    1. 19,70      1.  4:05,00         1.  0:45,51             2. 136 b

Žigmund Peter  97   2. 1:58,19    4.  20,77      4.  4:18,08        4.  0:51,30             4. 124 b

 

Kategória  D:             100mBF          25 AP         200mPP       finále 100m PP    celkove body-umiestn.

Kušík Timon    99     4. 1:06,26     8. 12,80      5. 2:23,54          4. 1:02,20              4.  102 b

Sarvaš Patrik   99     6. 1:14,36     4. 11,43      8. 2:28,15          5. 1:02,40              5.    99 b

Plavec Peter    99     3. 1:04,30       disk.         3. 2:10,36                                      7.   84 b

Kolenič Mário  00     11. 1:23,11    10. 13,41    12. 2:44,65                                    11.   60 b

Fejt Viliam      99           disk.        11. 13,77     10. 2:36,97                                   13.   42 b