Výprava Klubu športového potápania Calypso skončila v celkovom hodnotení na 5. mieste.

Foto: Kategória E dievčatá

V sobotu 21. apríla 2012 sa v plaveckom bazéne Aquasport v Šali konali preteky v plutvovom plávaní s monoplutvou (PP), rýchlostnom plávaní pod vodou (RP) a plávaní v obyčajných plutvách (BF). Zúčastnili sa ich  pretekári z deviatich slovenských klubov, medzi nimi nechýbali ani pretekári Klubu športového potápania Calypso Zvolen. Výprava sa skladala z 28 pretekárov z kategórií E, D, a C, ktorí dôstojne reprezentovali nielen KŠP Calypso, ale aj mesto Zvolen. Aj napriek silnej konkurencii domov priniesli 24 umiestnení a v celkovom hodnotení sa umiestnili na 5. mieste (3384 b.). Medzi pretekármi vynikli najmä chlapci z kategórie C – Kmeťko Andrej, ktorý z troch disciplín priniesol tri prvé miesta, Kostúr Ján a Žigmund Peter, ktorí v troch disciplínach zhodne získali prvé, druhé a tretie umiestenie a z kategórie D Plavec Peter, ktorý sa dvakrát umiestnil na prvom a raz na druhom mieste. Z dievčat jedno druhé a dve tretie umiestnenia priniesla Hrbáľová Ester z kategórie E.