Ocenenie Biele srdce v kategórii sestra – manažér získali toho roku okrem iných i vedúca sestra Interného oddelenia Nemocnice Zvolen Zuzana Bukovcová a manažérka kvality a ošetrovateľskej starostlivosti AGEL SK Alena Cerovská.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek v tomto roku udelila ocenenie sedemnástim sestrám v praxi, dvom pôrodným asistentkám v praxi, ôsmim sestrám manažérkam, dvom sestrám pedagogičkám a jednej pôrodnej asistentke pedagogičke.

Zuzana Bukovcová okrem profesionality a odbornosti odovzdáva svojmu poslaniu sestry i veľký podiel  svojho osobného zanietenia. Popri práci na nemocničnom oddelení pôsobí ako odborný garant v občianskom združení zameranom na pomoc celiatikom.

V tejto úlohe pomáha stovkám pacientom zo stredoslovenského regiónu, ktorí už majú diagnostikovanú celiakiu a prejavujú záujem o radu a odbornú pomoc v otázkach stravovania.

,,Som dojatá z tohto prestížneho ocenenia, je to pre mňa mimoriadna udalosť a veľmi si to vážim. Vnímam to ako uznanie mojej práce. Prevzatie ocenenia bolo pre mňa silne emotívne,“ povedala Zuzana Bukovcová zo zvolenskej nemocnice. Alena Cerovská už jedenásť rokov pracuje v pozícii manažéra kvality a ošetrovateľskej starostlivosti, toho času v desiatich nemocniciach na Slovensku. Taktiež pôsobí vo funkcii vedeckého sekretára v Slovenskej lekárskej spoločnosti, v organizačnej zložke Slovenskej spoločnosti sestier a pôrodných asistentiek a v sekcii ošetrovateľského manažmentu.

V roku 2017 jej Slovenská lekárska spoločnosť udelila Bronzovú medailu za prínos v sústavnom vzdelávaní sestier a pôrodných asistentiek, za prínos k prispievaniu zavádzania kvality ošetrovateľskej starostlivosti a spoluprácu pri organizovaní konferencií  Sestier pracujúcich v ošetrovateľskom manažmente.

,,Z návrhu na ocenenie som bola príjemne prekvapená. Musím priznať, že v momente vyhlasovania  som si uvedomila, že som to naozaj ja komu idú odovzdať Biele srdce. Vždy som stála na druhej strane, keďže ocenenia som v minulých rokoch odovzdávala ja, teraz som bola v pozícii ocenenej a ten pocit bol o zodpovednosti a rešpekte. Mojím hlavným cieľom je aby v zdravotníckych zariadeniach skupiny Agel bola poskytovaná kvalitná a bezpečná zdravotná a ošetrovateľská starostlivosť. V tejto oblasti je vždy priestor na zlepšovanie a nastavovanie nových cieľov,“ dodala Alena Cerovská.

Biele srdce je morálnym ocenením, ktoré hovorí o kvalite starostlivosti, vedomostiach a prejavenej humanite sprevádzajúce každodennú prácu v ošetrovateľskej oblasti.