Do výzvy na predkladanie projektových zámerov na rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti z plánu obnovy sa zapojila aj obec Sielnica v okrese Zvolen. Niekdajší penzión, ktorý samospráva vlastní, chcú zmeniť na zariadenie pre seniorov s kapacitou do 30 miest. Pre TASR to uviedla starostka Anna Gavajdová.

„Prestavba spolu so zariadením si teraz po zvýšení cien materiálov vyžiada približne 2,2 milióna eur,“ povedala TASR Gavajdová. „Ale až keď nám zámer schvália, môžeme podať oficiálnu žiadosť,“ dodala. Na stavbu majú už pripravené aj právoplatné stavebné povolenie.

Okrem izieb pre ubytovaných klientov budú v zariadení aj miestnosti pre opatrovateľky. Na prízemí by mala byť spoločenská miestnosť, miestnosť odborných služieb, terapeutická miestnosť, hygienické priestory, jedáleň s výdajňou jedál a kancelárie. V suteréne bude práčovňa, sklad a šatne pre zamestnancov.

Domov by mal prioritne poskytovať služby obyvateľom obce, keďže dopyt po takomto type zariadení je medzi obyvateľmi veľký.

Obec podľa Gavajdovej aktuálne čaká aj na výzvu z Programu Slovensko, aby sa mohla uchádzať o príspevok na vybudovanie nového vodojemu pre celú obec a vodovodu pre novú bytovú lokalitu 43 rodinných domov. Starý vodojem totiž už kapacitne nevyhovuje. „Z envirofondu nie sme oprávnená obec na čerpanie takejto dotácie,“ pripomenula.

Z vlastných finančných prostriedkov chce obec v tomto roku vybudovať inžinierske siete, vodovod a elektriku v lokalite pri futbalovom ihrisku, kde je aktuálne rozostavaných šesť rodinných domov. To všetko v náklade asi 60.000 eur. „Taktiež chceme zrealizovať bezbariérový vchod do kultúrneho domu,“ doplnila starostka Sielnice.