Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene uvádza premiéru inscenácie Balada pre banditu v piatok 1. júna tematicky pri príležitosti pripomenutia 100. výročia konca prvej svetovej vojny a pripomenutia 100. výročia vzniku Československa.

 

Balada pre banditu je kultový český muzikál o divokosti v srdci, slobode, láske, bojoch, zbojníckej cti a zrade z prostredia svojráznej Koločavy na Podkarpatskej Rusi.

Známy príbeh legendami opradeného zbojníka Nikolu Šuhaja je romantickým aj drsným pohľadom do minulosti, kedy sa prepájala sila prírodných živlov so živelnosťou v človeku. Prináša veľké herecké obsadenie a vyhrotené emócie v naturálnom prostredí na pozadí prvej svetovej vojny. Muzikál autorov Milana Uhdeho a Miloša Štědroňa o záhadnej postave z dejín Podkarpatskej Rusi vychádza z medzivojnového českého románu Ivana Olbrachta Nikola Šuhaj loupežník. Príbeh o zbojníkovi z Koločavy napísal na základe ústnych svedectiev očitých svedkov. Dobrodružný život hlavných hrdinov vo vtedajšom „Ďalekom východe Československa“ priam volal po divadelnom spracovaní a turbulentné historické obdobie začiatku minulého storočia poskytlo širokú paletu javiskových situácií a obrazov.

Balada pre banditu sa stala originálnym javiskovým dielom s prvkami etnografie a magického realizmu (z rodu tém Žítkovských bohýň), ktoré vychádza z autentických dokladov z konca jednej epochy. Ponúka nielen pohľad do minulosti, ale aj pohľad do svedomia každého jedného z nás a vždy aktuálnu otázku slobody a jej ceny. V piesňach vychádzajúcich z moravského a slovenského folklóru sa striedajú dynamické a lyrické motívy, mnohé sú dobre známe ako napríklad pieseň Zabili, zabili chlapa z Koločavy. V Čechách často uvádzaný titul má na Slovensku skromnejšiu inscenačnú tradíciu, i preto je jeho uvedenie vzácne.

Réžia: Peter Palik, preklad a úprava: Peter Palik, dramaturgia: Uršuľa Turčanová, hudobné aranžmány: Martin Geišberg a Daniel Špiner, korepetície: Tomáš Ivanka, scéna: Pavol Andraško, kostýmy: Eva Farkašová, bojové scény: Petr Nůsek, pohybová spolupráca: Libuša Bachratá

Účinkujú: Ondřej Daniš, Katarína Rozkošová, Daniel Výrostek, Svetlana Sarvašová, Iveta Marcineková, Lucia Letková, Michal Ďuriš, Juraj Smutný a.h., Dana Karolová, Štefan Šafárik, Jana Pilzová, Ján Marcinek, Vladimír Rohoň, Richard Sanitra, Marek Rozkoš, Veronika Slamková, Tomáš Ivanka a.h., František Kňazovič, posl. AU BB