Medveď je pôvodným obyvateľom Karpát. Kedysi žil v celej Európe, ale v mnohých krajinách už stratili tento element fungujúcej prírody. Severoamerickí Indiáni počas mnohých tisícročí spolužitia s medveďom vypozorovali u neho veľa vlastností podobných človeku- šikovnosť, inteligenciu, všestrannosť, materinskú lásku, ba dokonca aj humor. OZ Prales sa snaží búrať v ľuďoch predsudky a chrániť prírodu aj poukázaním na dôležitosť medveďov v nej.

S medveďmi k ochrane Rajeckej doliny

OZ Prales uskutočňuje malý projekt- štartovací krok rozvoja regiónu Rajeckej doliny priblížením života medveďa hnedého, možnosti výhodného spolužitia, hlavne komunite miestnych mladých ľudí. Projekt je podporený Nadáciou Orange. V spolupráci s profesionálmi prírodovedcami a dobrovoľnými aktivistami si osvoja miestni ľudia spôsoby ako prenikať do tajov života a ekológie veľkých šeliem. Projekt prináša niekoľko aktivít, ktoré umožňujú miestnym ľuďom- mládeži preniknúť do tajov života medveďa hnedého v Strážovských vrchoch a v Lúčanskej Malej Fatre. Profesionálny výskumník Mgr. Pavol Pepich už urobil niekoľko zoznamovacích aktivít s biológiou a pozorovaním medveďov pre základné školy v Rajeckej Lesnej, Fačkove, na gymnáziu v Rajci. Od októbra je taktiež vystavená napodobenina medvedieho brloha v areáli základnej školy v Rajeckej Lesnej. Ten je verejnosti úplne prístupný, rodiny s deťmi sa môžu zahrať bezpečne v  „medveďom brlohu“. Projekt obsahuje aj workshop stopárstva a bezpečného sprievodcovstva v prírode pre študentov a učiteľov Rajeckého gymnázia.

Som Ursus a nechcem vás zjesť

Medveď hnedý (Ursus arctos) je odveký symbol divočiny a zachovalej prírody, symbol slobody a voľnosti krajiny, kde ešte dokáže existovať vrcholový predátor. Bohužiaľ je v ostatných rokoch často prezentovaný v médiách vo veľmi negatívnom svetle. Zbytočne sa šíria poplašné správy, ktoré majú za dôsledok znižovanie ekohodnoty územia- odpudzujú ľudí od spolužitia s prírodou. Rezonujú rôzne dohady o jeho početnosti a v ľuďoch sa čoraz viac zakoreňuje vážna obava zo stretnutia s týmto majestátnym chráneným živočíchom vo voľnej prírode. Ľudia prestávajú chodiť do prírody a tým sa stávajú čoraz viac konzumnými a bezcitnými. Mladým ľudom z chýbajú možnosti priblíženia a spoznania jeho života. V mnohých regiónoch si neuvedomujeme hodnotu zdravého prostredia. Taktiež je aj potenciál pre ekoturistiku napríklad v regióne Rajeckej doliny nepoznaný a už vôbec nie z pohľadu možnosti jeho aplikácie na veľké šelmy. Tým, že ľudia tento vzácny element slovenských lesov nepoznajú a skrze mediálne „strašenie“ nemajú záujem o priame spoznanie jeho života, je tento druh neprávom zatracovaný a spolu s inými veľkými šelmami neustále prenasledovaný. Ľudia tak prichádzajú o jedinečnú možnosť trvalého udržateľného rozvoja regiónu. V prípade, že sa vyskytnú konflikty medzi človekom a medveďom, ľudia obviňujú medvede z premnoženia. Toto tvrdenie ale nie je pravdivé a často účelovo zneužívané. Medveďov je práve toľko, koľko je dostupnej potravy v ich prostredí. Problémy vznikajú, keď človek svojou činnosťou narúša prírodu. Lovom starých jedincov narúša sociálnu štruktúru populácie, výstavbou barierových prvkov v krajine nedochádza k potrebnému miešaniu génov. Ich životný priestor je zmenšovaný rozsiahlou ťažbou dreva, ničením starých prirodzených lesov- tým koniec koncov trpíme ujmu na kvalite prostredia aj my ľudia.

Ako žiť bok po boku

Ekoturistika sa ideálne môže rozvíjať iba tam, kde si ľudia – miestne komunity uvedomujú prírodné hodnoty, ktoré im ich okolie ponúka, vážia si ich a aktívne spoznávajú. Tak môžu sprostredkovať zážitky v prírode záujemcom o prírodu bezpečne pre ľudí a priateľsky k prírode. Pozitívnym prístupom správneho využitia prírodného bohatstva pre udržateľný rozvoj v oblasti napríklad ekoturistiky (samozrejme nie len tej, ale aj napr. poľnohospodárstva na prírodných zásadách) sa zamedzuje tiež nežiaducemu exploatačnému razeniu v krajine.

Bezprostredným zoznámením so správnymi zásadami spolužitia a sledovania života veľkých šeliem, získavajú ľudia iný prístup voči nim a ich nevyčísliteľnej ekohodnote. To môže pomôcť vytvoriť miestnym obyvateľom potenciálny plán využitia oblasti na účely ekoturistiky a bezpečného výhodného spolužitia, a tak dlhodobo zvýšiť pridanú ekohodnotu Rajeckej doliny.

Tým že si budeme vážiť prírodné bohatstvo vo svojom regióne, budeme sa správať tak aby jeho neoceniteľná prírodná hodnota nebola pre krátkodobé ekonomické ciele exploatovaná. Naučme sa ho správne využívať, získavať dlhodobý prospech férový pre všetkých Je na nás, či budeme dosť vyspelí a uchránime si zdravé životné prostredie s jeho predstaviteľmi.

Významná spolupráca je nadviazaná s CHKO Strážovské vrchy, poskytli fotopascu – a zábery z nej. Vďaka patrí tiež pracovníkom NP Veľká Fatra a rangerom zo Žilinskej univerzity. 

OZ Prales – Občianske združenie Prales vzniklo na sklonku roka 2009 v Rosine z vôle mladých ľudí, najmä študentov Fakulty ekológie a environmentalistiky vo Zvolene, ktorým nie je ľahostajný okolitý svet.  Je dobrovoľníckym, nepolitickým združením všetkých ľudí, ktorí majú záujem byť nápomocní  pri vytváraní a ochrane pozitívnych javov v krajine, zvyšovaní environmentálneho povedomia ľudí, ochrane kultúrneho dedičstva našich starých otcov.  Spája odbornú a laickú verejnosť, v organizácii sa realizuje množstvo mladých nádejných vedcov, osvietencov a ľudí plných entuziazmu. Prales je OZ pôsobiace najmä na strednom Slovensku.Viac tu: http://www.oz-prales.com/