Dlhoročná plodná spolupráca medzi Lesníckym a drevárskym múzeom vo Zvolene a Strednou odbornou školou drevárskou vo Zvolene priniesla novú výstavu, ktorú nazvali výstižne Premeny dreva. Je to prehliadka ročníkových a maturitných prác žiakov tejto školy. Takáto výstava sa koná múzeu už trinásty rok.

Väčšinu prác predstavujú diela žiakov odboru Drevárstvo a nábytkárstvo. Nájdete tu dvere, posteľ, či skrinku s dreveným umývadlom, všetky v reálnej veľkosti. Tieto výtvory prezentujú nie len šikovnosť a zručnosť, ale aj kreativitu študentov. Nachádza sa tu aj niekoľko hudobných nástrojov, ktoré síce nie sú tohtoročnými absolventskými prácami, ale všetky vznikali v dielňach školy a sú prácami študentov. Interiér dotvárajú obrazy a doplnky, ktoré sú ročníkovými prácami žiakov dizajnérov. Medzi vystavovanými prácami je aj niekoľko ocenených diel, učebná pomôcka Jána Špačeka, atypická stolička Radovana Uhorskaia alebo maturitná práca Martina Gyetvena, za ktorú získal špeciálnu cenu odborného časopisu Drevársky magazín.

Na vernisáži výstavy sa spolu stretli študenti aj učitelia tejto školy. Podujatie otvoril príhovor dvoch riaditeľov, riaditeľky múzea a riaditeľa školy. Svojou prezentáciou prispel aj študent Martin Ďurček. Predstavil tu svoj projekt Hodinky, za ktorý na medzinárodnej súťaži v Hradci Králové získal druhé miesto a cenu učiteľov.

Práce budú vystavené v priestoroch múzea do 10. júna v bežných otváracích hodinách múzea každý deň od 9:00 do 17:00.