Súčasťou predvolebného obdobia a dobrou tradíciou sú aj diskusie kandidátov na primátora. Vo Zvolene sa na organizáciu opäť podujali mimovládne organizácie: CEPTA, Slatinka a Borová hora. Debata s formálnymi pravidlami, v ktorej kládli otázky jednak členovia združení a jednak občania, prilákala ľudí a kompletne zaplnila priestory Starej radnice.

P1360819Viackrát odznela otázka na margo postu viceprimátora, pri ktorej kandidáti – Matej Snopko a Lenka Balkovičová prisľúbili do budúcna len jedno miesto viceprimátora s minimálnymi nákladmi. Súčasný primátor Miroslav Kusein argumentoval tým, že na splnenie svojich predvolebných sľubov potrebuje posily. Zvolenčanov zároveň trápil plat budúceho primátora, ktorého min. výška je 2400 €, no poslanci ho môžu zvýšiť až na 4500 €. Súčasný plat primátora, ktorý ohodnotil Matej Snopko ako „hotové Eldorádo“ sa pohybuje vo výške 3955 €. Primátor Kusein na svoju obhajobu skonštatoval, že polovicu svojho platu pravidelne venuje na dobročinné účely.

Rozpočet mesta a spravodlivé rozdelenie dotácií

Nesúhlas občanov sa prejavil v otázke prerozdeľovania dotácií, kde v súčasnosti až 75 % ide na zvolenský hokej, 16 % na futbal a zvyšných 9 % na iné oblasti. Kandidáti Snopko a Balkovičová sa vyslovili za spravodlivejšie prerozdelenie a Balkovičová zdôraznila myšlienku, že pri rozhodovaní vo veci rozpočtu by mali byť účastní aj občania, športovci alebo skupiny, ktorých sa táto otázka týka. Kusein sa vyjadril, že naďalej vidí význam v podpore športu, ktorý nás reprezentuje, ale zároveň plánuje prostredníctvom eurofondov získať financie aj na podporu iných oblastí.

P1360822Jednou z nich je výstavba cyklotrás, o ktorú sa občania v diskusii zaujímali. Kandidáti si výstavbu cyklotrás, predovšetkým z časti Sekier-Záhonok, určili ako jednu z priorít. Kusein spomenul vôľu dostavať súčasný cyklochodník až do Bystrice a na druhú stranu do Žiaru nad Hronom, na čo by v budúcom roku mali byť prvé prostriedky. Priorita je to aj pre Balkovičovú, ktorá však kriticky skonštatovala, že nevie, či sa za štyri roky podarí chodník vybudovať.

Slatinka, Borová hora: Dočkajú sa riešenia?

Otázky padli aj na tému životného prostredia a ochrany prírody a pamiatok. V otázke výstavby Slatinky sa Balkovičová aj Snopko zhodli, že keďže doteraz nikomu táto vodná nádrž nechýbala, nie je potrebné ju stavať, v čom súhlasili s dlhodobým postojom o.z. Slatinky. Kusein potvrdil, že išlo o nie veľmi šťastný projekt, v ktorom možno pokračovať len za jasných podmienok.

P1360823Kandidáti sa vyslovili za záchranu Borovej hory, kde vidia viacero riešení – v prvom rade je potrebné získať aspoň časť Borovej hory od VÚC a potom vytvoriť s podporou eurofondov či podnikateľských subjektov vhodný projekt. Jednou z alternatív je aj seniorské centrum, ktoré je vo Zvolene tak či tak potrebné. Primátor Kusein však konštatoval, že v projektovom období eurofondov do roku 2020 nie sú vyčlenené zdroje na stavbu kamenných stavieb.

Zaujímavá bola otázka zapojenia sociálne slabších a občanov rómskeho pôvodu, pri ktorej sa kandidáti zhodli v názore, že mesto potrebuje mestský podnik, kde by títo nezamestnaní mohli nájsť uplatnenie. Celková nezamestnanosť, chudoba, bezpečnosť a čistota sú podľa Miroslava Kuseina, Lenky Balkovičovej a Mateja Snopka hlavnými problémami mesta, ktoré treba neodkladne riešiť, nech už o týždeň v sobotu 15.11. vyhrá ktokoľvek.

Ďalšie otázky občanov a odpovede kandidátov, ktoré neodzneli, rovnako ako kompletný videozáznam z diskusie budú zverejnené na stránke CEPT-y.