Slovenské príslovie hovorí : „kam nemôže čert, tam pošle ženu“. V dnešných časoch čoraz častejšie platí „Keď si občan nevieš rady, obráť sa na Občianske združenie“. Veď kde je viac hláv tam je aj viac rozumu a ľudí, ktorí majú možno rovnaké problémy a nevedia si sami pomôcť.

logoFBObčania o mnohých problémoch verejne diskutujú, sťažujú sa jeden druhému a veľmi často nemohúcne búchajú na dvere úradov, kde sa dožadujú svojich práv. Niekoľko obyvateľov zo Sekiera a Môťovej sme si už začiatkom roka 2014 povedali, že je najvyšší čas založiť vo Zvolene, konkrétne na Sekieri a v Môťovej Občianske združenie, ktoré by svojím poslaním pomáhalo občanom. Občania na sídlisku Zvolen-Západ majú už niekoľko rokov podobnú efektívne fungujúcu občiansku iniciatívu. Rozhodli sme sa teda pre jednoduchý názov Občianskeho združenia „Občania Sekier-Môťová“ , navrhli logo a v auguste OZ zaregistrovali na Ministerstve vnútra SR.

OZ Občania Sekier-Môťová je nezávislé od politických strán, cirkví a záujmov hospodárskych organizácií. Jeho cieľom je chrániť a zlepšovať kvalitu života obyvateľov a životného prostredia predovšetkým v mestskej časti 1, ktorá zahŕňa lokality Sekier, Môťová, Lipovec, Záhonok, Bukovinka, Sekier dolina, Kráľová a extravilán mesta Zvolen v okolí VN Môťová.

Niekto by sa spýtal a čo sa bude diať ďalej? Naozaj ide o združenie, ktoré chce prioritne a nezištne pomáhať občanom celej mestskej časti? Odpoveď je predsa jednoduchá. OZ tvoria v prvom rade občania, ktorým záleží na prostredí v ktorom žijú. Okrem sťažností a žiadostí majú občania v sebe aj mnoho nápadov a jednoduchých transparentných riešení ako si navzájom pomôcť. Stačí ak vedia na koho sa obrátiť, alebo kde sa stretnúť a o problémoch sa porozprávať. OZ Občania Sekier-Môťová bolo ešte vo svojom zrode a už jeho aktivita priniesla prvé plody pre občanov. Prvou zaťažkávacou skúškou bolo zorganizovanie Vatry zvrchovanosti na Sekieri 20. júla 2014. Po mnohoročnom odmlčaní si pri Vatre zvrchovanosti občania znovu vychutnali atmosféru kultúrneho, národneho, duchovného a spoločenského vyžitia. V súčasnom období je hlavnou úlohou OZ organizovanie petície „Zvolen bez hazardných hier“. Zbieraním podpisov a vytváranie podpisových miest je úsilím vytvoriť podnet pre MsÚ Zvolen a poslancov, na tvorbu Všeobecne záväzného nariadenia, ktoré by zakázalo výherné hracie automaty vo Zvolene. OZ sa okrem tejto aktivity zaoberá aj ďalším osudom budovy bývalého Gymnázia na Okružnej ulici. Aj tu sa občania stále pýtajú a dohadujú aký osud čaká budovu bývalej školy a nahlas vyjadrujú obavu aby nedopadla podobne ako bývalá 4.ZŠ alebo aby na jej mieste nevyrástol supermarket. Snahou OZ je navrhnúť kompetentným orgánom, aby budova mohla v budúcnosti slúžiť ako multifunkčné zariadenie určené na prenájom kancelárskych priestorov, podnikateľskej činnosti, seniorských a materských komunitných centier spolu s rozvojom športu v telocvični školy a na bývalom hokejbalovom ihrisku. Pre rýchlejšiu komunikáciu, lepšiu spoluprácu medzi občanmi a vytvorenie príležitostí participácie pre občanov, zakladajúci členovia OZ Občania Sekier-Môťová v blízkej budúcnosti pripravujú aj svoju web stránku. Ďakujeme všetkým občanom, ktorí pomáhajú zlepšovať našu mestskú časť a zároveň vyjadrujeme prianie aby činnosť OZ oslovila mnoho ďalších jej obyvateľov.