TS mesta Zvolen (M. Svatuška) - upravené | 8.10.2015

Predstavidelia mesta diskutovali s podnikateľmi

Zástupcovia najväčších zamestnávateľov sa zišli u primátorky na pracovných raňajkách. Prišli takmer všetci pozvaní, záujem ich očividne potešil. Viac ako dve hodiny diskutovali s vedením mesta o aktuálnych problémoch a o možnej spolupráci do budúcnosti.

„Vážim si prácu všetkých slušných domácich podnikateľov. Najväčších z nich som pozvala na pracovné raňajky s cieľom poďakovať sa im a porozprávať sa o aktuálnych témach. Sme súčasťou toho istého priestoru. Ak si vieme vzájomne pomôcť a využiť náš spoločný kontakt v prospech mesta a jeho obyvateľov, prečo tak neurobiť,“ hovorí zvolenská primátorka Lenka Balkovičová.

DSC_0394Napriek tomu, že sa diskutovalo o viacerých témach, dominovala predovšetkým téma nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily. Mnohí z podnikateľov sa posťažovali, že nemôžu získať kvalitného človeka so stredoškolským či učňovským vzdelaním. Či už je to vodič autobusu, skladník, murár alebo čašník, odborné profesie jednoducho na trhu práce chýbajú. Primátorka uviedla, že stredné školstvo síce nespadá pod mesto, no mesto by mohlo vytvoriť aspoň základňu na diskusiu: „Pozvať na stretnutie riaditeľov stredných škôl a zástupcov podnikateľov predsa nie je nič zložité, pritom môže byť veľmi prospešné. Je to naozaj úplné minimum, ktoré môžeme urobiť. Spolupráca podnikov a škôl bola kedysi samozrejmosťou, žiaľ v mnohých prípadoch sa od nej upustilo.“

Domáci podnikatelia tiež hovorili o domácich výrobkoch, ktoré sú často kvalitnejšie ako ponúka zahraničná konkurencia. Čomu však konkurovať často nedokážu je cena. Zo strany mesta padol návrh na osvetovú činnosť už na základných školách, kde by deti dostávali základné informácie o slovenských produktoch a výhod plynúcich z ich kúpy. Podnikatelia si zas vedeli predstaviť prednáškovú činnosť s danou témou. Profitovať by napokon mohol slovenský podnikateľ, ale aj spotrebiteľ.

Už na prvom stretnutí bolo zrejmé, že mesto našlo s podnikateľmi spoločnú reč pri viacerých témach. Práve preto budú stretnutia pokračovať. Najbližšie by sa chcela primátorka stretnúť so živnostníkmi, so širšou podnikateľskou verejnosťou plánuje stretnutie v decembri. Známy by už mal byť nový rozpočet mesta a predstaviť by chcela jednotlivé investičné aktivity mesta v nasledujúcom roku.