Podpolianske osvetové stredisko vo Zvolene a Mesto Zvolen pripravili prednášku o tajomstvách zdravého života. Uskutoční sa v stredu 28. marca o 17.00 hodine v priestoroch Podpolianskeho osvetového strediska vo Zvolene, Bystrický rad 1.

Prednáška na tému ,,Zdravý životný štýl“ bude zameraná na správnu starostlivosť o telo z viacerých uhlov pohľadu. Prednášku povedie Ing. Milan Repák.

Vstupné: 2 €