Úplná uzávierka miestnej komunikácie v Kubániho ulici vo Zvolene bude predĺžená.

V súvislosti s asanačnými prácami v objekte bývalých mliekární bude miestna komunikácia na Ulici Ľ. Kubániho naďalej obmedzená. Žiadosť o uzávierku podala Europa Shopping Center. Ulica mala byť uzavretá do 8. januára, avšak uzávierka potrvá ďalších osem dní. V pôvodne určenom termíne sa nepodarilo realizovať všetky naplánované stavebné práce. Miestna komunikácia bude odstavená nielen pre motoristov, ale aj peších chodcov do 18.00 hod. dňa 15. januára 2012. Miesto uzávierky označujú na obidvoch koncoch ulice prenosné dopravné značky.

Obyvateľom bytového domu, ktorý sa nachádza v Kubániho ulici, bude umožnený vstup do domu po chodníku a vjazd vozidlom len do dvorovej časti.