O peer programe sa medzi preventistami vo Zvolene hovorí pomerne často. Je realizovaný Centrom – pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie vo Zvolene v spolupráci s Centrom voľného času Domino.

peer
Predavačka, ktorá predala mladistvým cigarety dostala tentokrát len malé upozornenie.

Peer – aktivisti sú žiaci základných škôl, ktorí sa snažia byť pozitívnym vzorom pre svojich rovesníkov v tom, že nepijú, nefajčia a neužívajú ďalšie návykové látky. Hovoríte si: „veď je to normálne, takto by sa mali správať všetky deti….“ Áno, je to normálne, máme na to legislatívu, no skutočnosť je iná. Vo veku 12 a13 rokov (niektorí aj skôr) začína veľa detí experimentovať s fajčením, vedia ako chudí alkohol a o pár rokov majú prvú skúsenosť s alkoholom a skúšajú fajčiť marihuanu. Kto je za tým, prečo to tak je? Stoja za tým dospelí, ktorí nerešpektujú zákony.

Pretože práve peer – aktivisti avizovali, že vo zvolenských večierkach predajú cigarety aj žiakom základných škôl (porušujúc tým Zákon č. 377/2004 Z. z. Zákon o ochrane nefajčiarov, konkrétne § 6 , v ktorom sa zakazuje predávať tabakové výrobky osobám mladším ako 18 rokov) išli sa dvaja dobrovoľníci o tom, samozrejme s dospelými „za rohom“, presvedčiť. A stalo sa.

Dve dievčatá, ktoré navštevujú 8. ročník zvolenskej základnej školy si vo večierke vypýtali jeden balíček cigariet. A vôbec neboli prekvapené, keď im ho pani predavačka išla nablokovať bez toho, aby si overila koľko majú rokov. Majú len 13. Keďže preventívni pracovníci nie sú pracovníkmi Obchodnej inšpekcie a nemôžu udeliť pokutu (ktorá sa môže mimochodom pohybovať v rozmedzí 331 eur do 6 638  eur) napísali a odovzdali predavačke aspoň morálnu pokutu (na foto).