Cestovný pas je verejná listina, ktorou občan Slovenskej republiky preukazuje svoju totožnosť, štátne občianstvo a ďalšie skutočnosti uvedené v cestovnom pase.

Žiadosť o vydanie cestovného pasu podáva občan v mieste trvalého alebo prechodného pobytu, alebo v mieste, kde sa zdržiava. Občania musia byť pri podaní žiadosti o vydanie cestovného pasu osobne prítomní. Výnimkou sú občania, ktorí tak nemôžu urobiť pre bezvládnosť. Pracovníci oddelení dokladov nasnímajú podobu tváre a podpis v elektronickej forme priamo pri podaní žiadosti, fotografiu už netreba nosiť so sebou.

Odporúčame nenechávať si vybavovanie pasu na poslednú chvíľu, treba sa na cestu včas pripraviť. Cestovný pas sa vyhotoví najneskôr do 30 dní od podania žiadosti. Je možné podať žiadosť o expresné vydanie dokladov do 2 pracovných dní za zvýšený správny poplatok. Informáciu o vyhotovení nového dokladu je možné žiadateľovi zaslať prostredníctvom SMS alebo e-mailom v rámci celého Slovenska. Táto služba nie je pre žiadateľa spoplatnená.

Aj keď v rámci cestovania po krajinách Európskej únie stačí občiansky preukaz, treba myslieť na to, že dieťa do 15 rokov ho nemá. Takže potrebuje aj na pohyb v tomto priestore cestovný pas. Iba deti do 5 rokov môžu byť zapísané v cestovnom pase svojho rodiča. Dieťa mladšie ako 5 rokov smie vycestovať do zahraničia bez vlastného cestovného pasu, ak cestuje s rodičom, v ktorého cestovnom pase je zapísané. Môže byť zapísané aj v pase oboch rodičov a môže mať súčasne vydaný aj vlastný cestovný pas. Za zápis dieťaťa do cestovného pasu zaplatia rodičia 3 eurá. Ak však bude cestovať napr. so starými rodičmi, musí mať dieťa vlastný pas.

Niekedy sú potrebné aj víza

Pred vycestovaním je potrebné skontrolovať dobu platnosti cestovného pasu, pretože niektoré krajiny vyžadujú, aby bol cestovný pas platný aj po vycestovaní z ich územia. Nie všade však stačí mať pas. Do niektorých krajín sú potrebné víza. Podmienky podávania žiadostí, poplatky, lehoty a vyžadované dokumenty si určuje každý štát samostatne, a preto najspoľahlivejšie informácie získate buď na ich webových stránkach alebo pri priamom kontakte s konzulárnymi pracovníkmi veľvyslanectva cieľovej (tranzitnej) krajiny.

Občan Slovenskej republiky môže byť držiteľom dvoch platných cestovných dokladov rovnakého druhu. Možnosť mať dva platné cestovné pasy nie je v iných štátoch sveta bežná, vychádzame však v ústrety občanom. Stáva sa to najmä v prípadoch, keď v starom pase má platné víza do niektorej krajiny. Ak nie je možné na cestu, napr. z vízových dôvodov použiť ani jeden z dvoch pasov a občan potrebuje vydať nový, resp. ďalší cestovný pas, jeden zo skôr vydaných cestovných pasov je povinný odovzdať.

Niekedy stačí občiansky preukaz

Bez cestovného pasu môžete vycestovať do všetkých krajín Európskej únie. Okrem týchto krajín stačí občiansky preukaz aj na vstup a pobyt v Chorvátsku, na Island, v Lichtenštajnsku, Nórsku a vo Švajčiarsku. Na cestu do Egypta, Turecka či Tuniska však občiansky preukaz nestačí.

Správne poplatky za vydanie cestovného pasu:

Občan starší ako 13 rokov

 • do 30 dní 33 eur
 • do 2 pracovných dní 132 eur

Občan od 5 do 13 rokov

 • do 30 dní 13 eur
 • do 2 pracovných dní 52 eur

Občan, dieťa mladšie ako 5 rokov

 • do 30 dní 8 eur
 • do 2 pracovných dní 32 eur

–  za zmeny údajov v cestovnom pase

 • napríklad zápis dieťaťa do 5 rokov, či titulu, je poplatok  3 eurá
 • zápis o ťažkom zdravotnom postihnutí, alebo zápis o pozbavení, obmedzení spôsobilosti na právne úkony, občan správny poplatok neplatí.

Pri podaní žiadosti o vydanie cestovného pasu treba predložiť:

 • platný občiansky preukaz, ak nie ste jeho držiteľom, rodný list a osvedčenie o štátnom občianstve SR,
 • rodný list dieťaťa do 5 rokov, ak si ho chcete dať zapísať do pasu,
 • rodný list osoby do 15 rokov, ak nie je držiteľom skôr vydaného pasu,
 • skôr vydaný cestovný pas (ak vám bol vydaný),
 • správny poplatok (je možné zaplatiť ho aj v hotovosti, príp. na niektorých oddeleniach dokladov sú automaty, ktoré po zaplatení poplatku vydajú potvrdenie o zaplatení)


Užitočné informácie:

 • Žiadosť o vydanie cestovného pasu podávate v mieste trvalého alebo prechodného pobytu, alebo v mieste, kde sa zdržiavate. Na prechodný pobyt nemusíte byť úradne prihlásený.
 • Pri podávaní žiadosti musíte byť osobne prítomný. Pracovníci oddelení dokladov nasnímajú podobu tváre v elektronickej forme priamo pri podaní žiadosti, preto netreba fotografiu.
 • Ak pre bezvládnosť nemôžete osobne podať žiadosť, môže ju podať iný občan na základe úradne osvedčenej plnej moci na zastupovanie. Ten potom môže vyhotovený cestovný pas aj prevziať. Pre občana, ktorý pre bezvládnosť nemôže osobne podať žiadosť sa používa takzvané mobilné pracovisko. Na požiadanie môže prísť pracovník s týmto zariadením k vám domov.
 • Cestovný pas sa občanovi vydáva s platnosťou na 10 rokov, občanovi mladšiemu ako 13 rokov sa vydáva s platnosťou na 5 rokov a občanovi mladšiemu ako 5 rokov sa vydáva s platnosťou na 2 roky.
 • Za osobu mladšiu ako 15 rokov podáva žiadosť o vydanie cestovného pasu zákonný zástupca. Ak boli rodičia rozvedení, žiadosť podáva rodič, ktorému bolo dieťa zverené do výchovy, druhý rodič môže podať žiadosť iba s úradne osvedčeným súhlasom rodiča, ktorému bolo dieťa zverené do výchovy. Obdobný postup sa vzťahuje aj na rodičov dieťaťa, ktorí neboli zosobášení.
 • Osoba mladšia ako 18 rokov je povinná pripojiť k žiadosti o vydanie cestovného dokladu písomný súhlas zákonného zástupcu.
 • Vyhotovené cestovné pasy vrátane urýchlených (do dvoch pracovných dní), si občan vyzdvihne v mieste podania žiadosti o jeho vydanie.
 • Vyhotovený cestovný pas môže za občana staršieho ako 15 rokov vyzdvihnúť aj iná osoba. Avšak, na základe úradne osvedčenej plnej moci na zastupovanie. Rodič, súrodenec, manžel, manželka alebo plnoleté dieťa držiteľa cestovného pasu môžu vyhotovený cestovný pas prevziať bez úradne osvedčenej plnej moci na zastupovanie.
 • Za dieťa do 15 rokov môže vyhotovený cestovný pas prevziať osobne iba jeho zákonný zástupca.
 • Do pasu rodiča môže byť zapísané iba dieťa do 5 rokov.