Pred 600 rokmi, 22. mája 1424, uhorský kráľ Žigmund Luxemburský daroval manželke Barbore Celjskej Zvolenskú župu a mesto Zvolen s kráľovským palácom, okolité hradné panstvá a stredoslovenské banské mestá. Zvolenský zámok sa tak na 124 rokov stal súčasťou venných majetkov uhorských kráľovien (do r. 1548).

Výročie udalosti si v prvom polroku 2024 pripomenieme prednáškovým cyklom, ktorý predstaví pozoruhodnú osobnosť kráľovnej Barbory, jej vzťah k Zvolenu a poodhalí významné obdobie v dejinách Zvolenského zámku spojené s ňou.

Barbora Celjská (*1392 – +1451), druhá manželka Žigmunda Luxemburského (*1368 – 11437; kráľ Uhorska od r. 1387), patrí k najvýznamnejším stredovekým kráľovnám. Jej pôsobenie je späté i s dejinami Zvolena a Zvolenského zámku. Zámok vnikol ešte v poslednej tretine 14. storočia ako anjouovská kráľovská rezidencia. Uhorský a poľský kráľ Ludovit I. Veľký z Anjou v ňom začiatkom 80. rokov usporiadal rokovania, ktoré sa dotkli budúceho sobáša jeho dcéry Márie so Žigmundom Luxemburskym. Žigmund na začiatku svojej vlády zámok pravidelne navštevoval, lákali ho sem poľovačky v okolitých lesoch. Do obľúbeného sídla si v roku 1406 priviedol aj mladučkú manželku Barboru Celjskú, ktorú si vzal po smrti Márie z Anjou. Donáciou z roku 1424 jej kráľovský palác vo Zvolene dokonca daroval ako súčasť venných majetkov.

Tu napokon po smrti Žigmunda prežila aj najťažšie dni svojho života. V čase pravidelných príchodov kráľovského sprievodu zažil Zvolenský zámok svoj najväčší leska slávu. Toto obdobie jeho dejín si určite zasluhuje pozornosť.

V štyroch prednáškach cyklu Zvolen kráľovnej Barbory si vypočujeme rozprávanie PhDr. Daniely Dvoľákovej, DrSc., vedeckej pracovníčky Historického ústavu SAV v Bratislave, ktorá sa venuje výskumu neskoro stredovekých dejín Uhorska, osobitne vláde Žigmunda Luxemburského, zaoberá sa otázkami dvorskej kultúry a každodenného života. Z tejto oblasti publikovala viacero monografií, knižných a časopiseckých štúdií. Je autorkou knihy Rytier a jeho kráľ (2003), ktorá získala niekoľko ocenení. Na jej úspech nadviazala kniha Čierna kráľovná (2013), venovaná osobnosti Barbory Celjskej, ktorá sa dočkala aj zahraničných vydaní. Ich voľným pokračovaním je kniha Pod vládou ženy (2021).

Prednášky budú prebiehať v mesiacoch február — máj 2024. Prvá z nich sa uskutoční vo štvrtok 29. februára 2024 o 17.30 h v priestoroch Zvolenského zámku. Vstupné je vo výške 3,50 €.

Prvá prednáška z cyklu Zvolen kráľovnej Barbory bude venovaná udalostiam, ktoré sa stali dávno pred príchodom kráľovnej Barbory do Zvolena, keď ešte Uhorsku vládli Anjouovci.

Zavedie nás do obdobia 70. a 80. rokov 14. storočia a priblíži, ako sa Barborin budúci manžel Žigmund Luxemburský stal prostredníctvom sobáša s anjouovskou princeznou Máriou uhorským kráľom. Spomenutá bude aj príprava sobášnych zmlúv na Zvolenskom zámku v roku 1380.

Informácie o obsahu prednášok, ďalších termínoch či sprievodných podujatiach bude SNG postupne zverejňovať na sociálnych sieťach Zvolenského zámku a na web stránke www.sng.sk/zvolen.