S cieľom zlepšiť nepriaznivú dopravno-bezpečnostnú situáciu na území policajného okresu Žiar nad Hronom, dopravná polícia v pondelok 6.júna ráno vykonala osobitnú kontrolu.

Kontrola bola zameraná na požívanie alkoholických nápojov a užívanie iných návykových látok vodičmi motorových aj nemotorových vozidiel. Cieľom kontroly bolo znížiť následky dopravných nehôd vinníkmi, ktorými sú často vodiči s vodičským oprávnením nie starším ako päť rokov, ich neprimeraná rýchla jazda a jazda pod vplyvom alkoholu.  Do akcie bolo zaradených desať policajtov dopravnej polície, ktorí počas dvoch hodín skontrolovali 131 vodičov. Policajti zaznamenali celkom deväť priestupkov, z toho tri boli vybavené v blokovom konaní na mieste a šesť bolo postúpených príslušnému orgánu. Alkohol bol zistený u šiestich vodičov a polícia zadržala siedmim vodičom vodičský preukaz.

V období od 1. júna do 5. júna 2011, dopravní policajti v Žiari nad Hronom, zistili alkohol u troch cyklistov a jedného vodiča motorového vozidla, ktorý sa na výzvu policajta odmietol podrobiť vyšetreniu na požitie iných návykových látok. Aj jemu bol na mieste zadržaný vodičský preukaz.