Príslušníci Hasičského a záchranného zboru v Banskobystrickom kraji vykonali dňa 5. januára 2012 až do 6:00 hod. dňa 6. januára 2012 celkovo 56 výjazdov.

Z celkového počtu boli iba 3 výjazdy k požiarom a 53 výjazdov k technickým zásahom. Z počtu 53 vykonaných technických zásahov bolo 14 zásahov pri dopravných nehodách, pri ktorých sa žiadna osoba nezranila.

Príslušníci HaZZ v Banskobystrickom kraji zasahovali v  súvislosti s poveternostnou situáciou spolu 39 krát. Najväčší počet výjazdov bol zaznamenaný na území okresu Banská Bystrica spolu 13 krát, na území okresu Brezno 9 krát a príslušníci Okresného riaditeľstva HaZZ v Žiari nad Hronom (z hasičskej stanice v Žiari nad Hronom, Banskej Štiavnice a Novej Bane) spolu 7 krát.

V ostatných okresoch na území Banskobystrického kraja zasahovali príslušníci HaZZ nasledovne: okres Poltár 4 krát, okres Rimavská Sobota 1 krát, okres Veľký Krtíš 1 krát, okres Zvolen 2 krát, okres Detva 1 krát, okres Krupina 1 krát.

Jednalo sa o odstraňovanie spadnutých stromov z ciest, miestnych komunikácií, osobných motorových vozidiel a verejno-prospešných zariadení. Celkom na území Banskobystrického kraja zasahovalo 35 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a bolo nasadených 14 kusov hasičskej techniky.