Počas pondeľkového mestského zastupiteľstva sa v diskusii k bodu spoplatneného parkovania v jeho závere verejne vyjadril Náčelník mestskej polície Jozef Szekan, že kontrola spoplatneného parkovania mestskými policajtmi je vykonávaná v súlade so Zákonom o cestnej premávke z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky v meste Zvolen.

Osobne som si preveril jeho tvrdenie a dovolím si napísať že pán Szekan verejne vyhlasuje nezmysly na zasadnutí mestského zastupiteľstva. Buď je to jeho vyhlásenie účelové alebo nemá dostatočné odborné znalosti pre vykonávanie tejto funkcie.

Ako argument uvádzam fakt, že do prvého augusta sme tým pádom všetci parkujúci vodiči vo Zvolene museli porušovať spomínaný zákon a orgány činné v trestnom konaní na to iba slepo prihliadali. Zákon o cestnej premávke z roku 2009 predsa nadobudol poslednú účinnosť v § 102 ods.3 a to sa plateného parkovania vôbec netýka.

V súlade so Zákonom č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii je v § 5 ods. (3) uvedené : Príslušník obecnej polície skladá sľub tohto znenia: „Sľubujem, že budem riadne plniť svoje povinnosti, chrániť záujmy obce a jej obyvateľov, zachovávať ústavu, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy.“ Pre Zvolenských policajtov by mal byť uvedený k sľubu dodatok : . . . a zabezpečovať zisky pre finančnú spoločnosť EEI Bratislava.

Každý Zvolenčan očakáva od práce mestských policajtov, aby sa starali najmä o bezpečnosť a poriadok v meste. Sú predsa platení z rozpočtu mesta, do ktorého Zvolenčania prispievajú svojimi daňovými poplatkami. Spoplatnením parkovania vo Zvolene pribudla našim mestským policajtom teda aj ďalšia povinnosť, a to naháňať príjmy do účtov EEI Bratislava, ktorá má od mesta prenajaté parkovacie plochy. Výška prenájmu 156 000 EUR je dohodnutá zmluvou a teraz záleží už iba na tom, koľko firma na spoplatnenom parkovaní navyše zarobí.

Počty mestských policajtov sú stále nenaplnené na požadované čísla, čiže službukonajúci policajti musia „potiahnuť“ aj za ešte neprijatých kolegov, a na to všetko im pribudne pokutovanie vodičov parkujúcich áut.

Keď jedna hliadka bude musieť stále kontrolovať zaparkované vozidlá, tak zrejme ubudne pozornosti na poriadkovú činnosť. A ak náhodou nebudú zisky finančnej spoločnosti napĺňať predpokladané príjmy, pribudne na kontrolu parkujúcich vodičov ďalšia hliadka? Načo si potom Zvolenčania platia mestskú políciu? Všetci vieme, že mestskí policajti plnia iba nariadenia radnice a tá ich teraz postavila do úlohy, keď budú v ľuďoch vyvolávať pocit nedôvery a možno aj posmechu.

Takouto nevýhodnou zmluvou, ktorá viaže službu mestskej polície k zvyšovaniu ziskov súkromnej firmy, možno odteraz dohodnúť aj na ostatné prenajímané plochy mesta Zvolen. Napríklad kontrolovať hostí na terasách námestia, či poctivo platia za zakúpené nápoje a jedlo. Svoj biznis si predsa musí firma strážiť sama a napríklad zamestnaním ďalších osôb. S parkovaním vyjadrilo nesúhlas stovky ľudí v petícii, platené parkovanie pri zámku skončilo fiaskom, doteraz neboli zverejnené úľavy od poplatkov pre darcov krvi či držiteľov preukazov ZŤP (ZŤP-s), a teraz budú mestskí policajti lokajmi firmy EEI za dane Zvolenčanov?

Nuž páni zo Zvolenskej radnice, buď ste podcenili svojich voličov alebo ste do systému spoplatneného parkovania zabudli pridať štipku logiky a zdravého rozumu.