Mám problém so susedom, resp. skôr s jeho stromami. V predzáhradke má zasadené štyri jedle, ktoré susedia s našou záhradkou. Problémom je, že stromu sú už strašne vysoké a presahujú výšku okolitých domov, čo je nepríjemné obzvlášť v zimnom období, alebo počas búrok. Bývame v spodnej časti ulice. Práve počas zimy a silných búrok sprevádzaných silným nárazovým vetrom sa stromy nebezpečne nakláňajú nad náš pozemok. K nášmu domu vedú elektrické, či káble a v prípade zlomenia stromu je viac než isté, že by spadol na náš dvor a roztrhal ich. Rodičia sú dôchodcovia a majú veľké obavy. Susedom sme už niekoľkokrát dohovárali, ale oni sa bránia tým, že stromy sú chránené, atď.

Druhým problémom je, že z ich stromov nám do dvora prerastajú miestami až dva a pol metrové konáre. Nachádzajú sa vo výške, kde je problém z bežného rebríka ich odpíliť a sused o to nejaví záujem. Zbierame po dvore šišky, vysychá nám tráva. Dá sa s tým niečo robiť? Aj bez toho, aby sme sa vyhli súdom? Mám sa o čo oprieť v zákone? Viem len o Občianskom zákonníku §127, ale neviem, či je to dostatočný argument.

Právne Revue radí: Podľa §3 Občianskeho zákonníka výkon práv a povinností vyplývajúcich z občianskoprávnych vzťahov nesmie bez právneho dôvodu zasahovať do práv a oprávnených záujmov iných a na základe § 4 OZ sa môžete domáhať ochrany proti tomu, kto právo ohrozuje alebo poškodzuje na orgáne, ktorý je na to povolaný. Ak sa sused odvoláva na fakt, že stromy sú chránené, najlepšie vysvetlenie vám dá Obvodný úrad  životného prostredia, poprípade obec. Určite by som sa opieral aj o výklad znenia vami spomínaného § 127 OZ, na základe  ktorého môžete  šetrne, prípadne vo vhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo vetvy presahujúce na váš pozemok a  nič iné dokazovať nemusíte.

Tak isto je váš sused povinný  v zmysle § 145 počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví, na majetku, na prírode a životnom prostredí, kde niet dohody, riešenie môže sprostredkovať aj obec no  a samozrejme súd.  Tak isto môžeme na váš prípad aplikovať aj § 417, kde vy máte dokonca povinnosť odvrátiť hroziacu škodu  spôsobom primeraným okolnostiam, t. j. vo vašom prípade ak sused ignoruje vaše výzvy na zabezpečenie stromov pred  pádom, nastupuje svojpomoc, samozrejme primeraná, vhodná a účinná. Radím tiež všetko dokumentovať(fotky, video, svedecké výpovede, zaznamenať situáciu kedy dochádza k ohrozeniu podľa vás a v akom rozsahu).

Pripravené v spolupráci s www.pravnarevue.sk – Ďalšie právne rady na portáli BBonline.sk čoskoro.

Už publikované právne rady na BBonline.sk nájdete tu…