Aj Zvolenčania už viac ako rok navštevujú ambulanciu všeobecných lekárov pre dospelých, v ktorej ordinujú MUDr. Monika Sihelská a MUDr. Andrej Pločica.

Títo skúsení lekári poskytujú komplexnú lekársku starostlivosť, kedže majú celkový prehľad o zdravotnom stave pacienta a poradia najúčinnejšiu liečbu.

Pacienti sa môžu na vyšetrenie na presný čas bezplatne objednať cez internet alebo telefonicky a nemusia svoj čas zbytočne tráviť v čakárni.

„Ako lekári máme dostatok času na kvalitné vyšetrenia vďaka bezplatnému objednávaniu na presný čas.“ povedal MUDr. Monika Sihelská.

Ambulancia má uzavreté zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami a vyšetrenia sú hradené zo zdravotného poistenia.

Praktická Ambulancia stále prijíma nových pacientov a sídli v novostavbe Hušták na Kuzmányho 19 v centre Banskej Bystrice priamo pri frekventovanej zastávke MHD Štadlerovo nábrežie.

Lekári ordinujú 12 hodín denne, každý pracovný deň od 8.00 do 20.00 hod. a pacientom sa môže stať každý občan s platným verejným zdravotným poistením SR, ktorý dovŕšil 18 rokov.

“Na vyšetrenie sa stačí objednať a pri návšteve s pacientom uzatvoríme štandardnú Dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Vybavíme za pacienta komunikáciu s doterajším všeobecným lekárom a poisťovňou, ako aj prenos zdravotnej komunikácie,“ dodal MUDr. Andrej Pločica.

Viac informácií nájdete na www.praktickaambulancia.sk alebo telefonicky na 048/ 619 58 58.