(ZVonline) Lucia Vričanová | 12.3.2011

Práce na koryte Neresnice by mali ochrániť pred záplavami

Po minuloročných záplavách aj na území Zvolena by sa ochrana mestskej časti Neresnica mala zabezpečiť úpravou koryta.  Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) predložil na posúdenie ministerstvu životného prostredia.

Cez vianočné sviatky v roku 2009 bola v tejto oblasti posledná veľká povodeň, ktorá spôsobila obrovské škody na domoch a pozemkoch, preto chce SVP upraviť desať úsekov potoka v dĺžke 2110 metrov, čím by sa koryto malo rozšíriť, spevnili by sa brehy a vybudovali by sa nové vyššie hrádze.
Po posledných povodniach bolo ohrozené aj tamojšie kúpalisko s kempingom, pretože kvalita vody a hygiena bola v zlom stave.

Na úpravu potoka SVP použije viac ako 730 000 eur a práce by sa mali začať v októbri 2013 a ukončiť v júni 2015.