ZVonline (Nika Spišková) | 8.7.2011

Posledný klasik na Zvolenskom zámku

Leto je čas oddychu a prázdnin, Zvolenský zámok však nezaháľa a pripravil si pre nás na letné dni hneď niekoľko výstav. Na prvej z nich sa môžeme zoznámiť s prácou Ernesta Zmetáka. Názov tejto výstavy je symbolický Posledný klasik na Zvolenskom zámku. Autorove práce budú vystavené v Stĺpovej sieni Zvolenského zámku až do konca septembra v bežných otváracích hodinách od 10:00 do 17:30 všetky dni okrem pondelka. Kurátorkou výstavy je Katarína Bajcurová.

Ernest Zmeták (1919 – 2004) sa často pokladá za posledného predstaviteľa slovenskej výtvarnej moderny. Pred časom sa v SNG Bratislava konala výstava, ktorá ho predstavovala ako umelca a zberateľa. Stala sa inšpiráciou pre zvolenskú výstavu, ktorá však neobsahuje diela zo súkromných zbierok. Preto je menšia a nezameriava sa na zberateľský prínos autora. Expozíciu tvoria výlučne diela patriace Slovenskej národnej galérii, ktoré predstavujú akýsi prierez maliarovou tvorbou a zachytávajú jeho umelecký vývoj. Medzi námetmi obrazov dominujú krajinky, stretnete sa tu však aj s portrétmi, autoportrétmi, či zátišiami alebo so zaujímavým spracovaním biblických motívov, slovenskej balady a folklóru.

Tento rodák z Nových Zámkov bol výtvarnému umeniu verný celý svoj život. Venoval sa hlavne maľbe, grafike a kresbe. Študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Budapešti. Na študijnej ceste v roku 1947 prvý krát naživo uvidel Taliansko, krajinu, ktorá mu učarovala na celý život a stala sa inšpiráciou pre mnoho umelcových diel. Jeho tvorbu ovplyvnila aj osobnosť Ľudovíta Fullu, s ktorým sa stretol na Vysokej škole výtvarného umenia v Bratislave. Za sebou zanechal početné dielo. Počas svojho života rád a často vystavoval. V roku 1968 bol ocenený ako zaslúžilý umelec.