PR článok | 3.2.2014

Poradňa v Sliači

V dnešných ťažkých časoch neraz ani nevieme ako a ocitneme sa v nečakanej životnej situácii. Problémy riešime ako len najlepšie vieme. Rady odborníkov niečo stoja a my si nemôžeme dovoliť vynaložiť na ne finančné prostriedky navyše. Obyvateľom mesta Sliač chce v najbližších mesiacoch pomáhať profesionálny kouč.

Mnohí sa opýtate, čo je to koučing – kto a prečo mi chce pomôcť? Koučing je jedna z najefektívnejších metód pre osobný rozvoj. Podstatou je snaha pomôcť koučovanému učiť sa ako môže nachádzať a rozvíjať vlastné riešenia úloh či problémov. Koučing sa vyhýba analyzovaniu problémov, pretože tým by sme ich len prehlbovali a  zameriava sa na hľadanie riešenia. Vychádza z premisy, že každý sme najlepší odborník na svoj vlastný život, takže najlepšie riešenia pre nás sú práve tie, ktoré vychádzajú z našich vlastných nápadov. Koučing umocňuje pozitívne myslenie.

jana lajosovaJana Lajošová ako  profesionálny kouč  má možnosť spoznávať čo všetko ľudia riešia a ako. Častokrát sú to naoko neriešiteľné problémy. Stačí však k tomu pristúpiť z inej strany, pozrieť sa na to z iného uhla  pohľadu, z odstupu a človek dokáže nájsť riešenia, s ktorými sa dokáže absolútne stotožniť. „Prvotná myšlienka vychádzala z toho, aby som mohla uplatniť koučing pre bežných ľudí. Chcem im poskytnúť komplexnejšiu pomoc. Žijem na Sliači už viac ako desať rokov. Zamilovala som si toto mesto s celou jeho atmosférou. Už dlhšie mám vnútornú potrebu prispieť niečím vlastným do jeho života,“ vysvetľuje Jana Lajošová.

Komu a ako môže profesionálny kouč v Sliači pomôcť? „Všetkým, ktorí prejavia záujem, pomáhať v čomkoľvek čo ich trápi. Či to je už právny problém, zdravotný alebo osobná dilema (napríklad či zmeniť zamestnanie, ísť na operáciu, pocit osamelosti a podobne). Určite budem konzultovať témy aj s odborníkmi z príslušnej oblasti.“

A ako na to? „Stačí ma kontaktovať či už telefonicky alebo mailom. Ak si to riešenie bude vyžadovať, samozrejme zrealizujem aj osobné stretnutie s občanom.“

Jana Lajošová, profesionálny kouč, Sliač,
janka.lajosova076@gmail.com,
tel.: 0949 274 322.