nadcha-doktorkaV rámci Banskobystrického samosprávneho kraja zrejme u väčšiny lekárov od prvého augusta klesnú poplatky za prednostné lekárske vyšetrenie.

Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja vydal smernicu, ktorá bude platná a účinná od 1. augusta, a nariaďuje zníženie maximálneho poplatku za prednostné lekárske vyšetrenie zo 16 na 5 eur. „Pre všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti s miestom prevádzky zdravotníckeho zariadenia na území Banskobystrického samosprávneho kraja, schváli Banskobystrický samosprávny kraj výšku úhrady za prednostné poskytnutie ambulantnej zdravotnej starostlivosti v rámci vyhradených ordinačných hodín maximálne do výšky 5 €,“ píše sa v smernici.