Materská škola Prachatická 2421/45 vo Zvolene hľadá na uvoľnené pracovné miesto pedagogického zamestnanca. Pracovný pomer je na dobu určitú  na zastupovanie dlhodobej PN od 12.3.2012 do 30.6.2012.

Požiadavky na uchádzača:

– príslušná kategória: učiteľ, podkategória: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie

– kvalifikačné predpoklady: stredná pedagogická škola

– požadované doklady: doklad o vzdelaní, výpis z registra trestov, potvrdenie o  zdravotnej spôsobilosti

– iné požiadavky: ukončené adaptačné vzdelávanie