Takmer všetky veľké mestá, a to nie len na Slovensku, bojujú s nedostatkom parkovacích miest. Problém, ktorý trápi najmä obyvateľov na sídliskách, by mohlo vyriešiť regulované parkovanie.

Podľa výsledkov nedávneho prieskumu väčšina obyvateľov najväčšieho zvolenského sídliska Západ súhlasí so zavedením regulácie parkovania. Aké výhody by to mestu prinieslo a čo si o parkovacej politike mesta Zvolen myslia jeho obyvatelia?

Polovica Zvolenčanov je za regulované parkovanie

Prieskumu verejnej mienky, ktorý zrealizovala spoločnosť Beevam, s.r.o. v období september 2021, sa zúčastnilo celkovo 342 respondentov. Prieskum prebiehal v lokalite Zvolen-Západ a bol zameraný na obyvateľov sídliska vo veku 30 až 50 rokov, ktorí vlastnia auto.

Z prieskumu jednoznačne vyplynulo, že väčšina obyvateľov sídliska Zvolen-Západ, ktorí vlastnia auto, súhlasí so zavedením regulovaného parkovania. Podrobné výsledky prieskumu sú znázornené v grafoch nižšie:

Ohodnoťte na stupnici od 1 do 5, či je v časti Zvolen-Západ dostatok parkovacích miest.

Súhlasíte so zavedením regulovaného parkovania?

Na základe výsledkov môžeme povedať, že väčšina obyvateľov sídliska Zvolen-Západ – až takmer 60 % opýtaných – hodnotí parkovaciu situáciu na sídlisku ako nedostatočnú a myslí si, že v lokalite je nedostatok parkovacích miest. Pokiaľ ide o zavedenie regulovaného parkovania, väčšina opýtaných (49 %) súhlasí s jeho zavedením.

reportáži pre portál Beevam.sk sa k parkovacej politike a výhodám zavedenia regulovaného parkovania vyjadril aj Ing. Vladimír Lupták, zástupca primátorky a predseda Komisie dopravy a správy miestnych komunikácií mesta Zvolen:

Ako funguje regulované parkovanie?

V skratke a jednoducho povedané, cieľom regulovaného parkovania je poskytnúť obyvateľom bytových domov aspoň jedno isté parkovacie miesto v blízkosti ich bydliska. Výhodu majú obyvatelia s trvalým pobytom, ktorým mesto vydá rezidenčné parkovacie karty.

Aj na najväčšom zvolenskom sídlisku Západ musia jeho obyvatelia každodenne bojovať s nedostatkom parkovacích miest. Okrem času stráveného hľadaním voľného parkovacieho miesta má neriešená situácia aj ďalšie negatívne dôsledky:

 • ničenie chodníkov a zelene
 • ohrozovanie chodcov na chodníkoch
 • nepriechodnosť chodníkov
 • obmedzovanie až neprístupnosť vstupu do bytových domov pre obyvateľov, ale aj záchrannú a hasičskú službu
 • vytváranie cestných prekážok – ohrozenie bezpečnosti a plynulosti premávky.

Parkovanie 21. storočia aj vo Zvolene

Regulované parkovanie je dnes trendom vo väčšine svetových metropol. Bez regulácie totiž môže na sídlisku zaparkovať ktokoľvek, kdekoľvek, s jedným alebo aj viacerými vozidlami a nemusí byť ani obyvateľom mesta. Obmedzený je len počtom parkovacích miest.

Pre obyvateľa sídliska Zvolen-Západ, ktorý sa vráti domov neskôr, je dnes už úplne bežné, že po nociach krúži po sídlisku, aby zaparkoval svoje jedno auto. Pritom ostatní susedia často parkujú priamo pod oknami so všetkými svojimi autami len preto, lebo stihli prísť skôr. Alebo iní obsadili parkovacie miesto, lebo majú garáž zaplnenú všetkým iným, len nie svojím autom.

Čo by teda regulované parkovanie prinieslo obyvateľom sídliska Zvolen-Západ?

 • Efektívne využitie parkovacích kapacít
 • Zníženie počtu odstavených áut na verejnom priestranstve
 • Ochranu zelene a oddychových priestorov
 • Podporu MHD a iných alternatívnych spôsobov dopravy
 • Výstavbu záchytných parkovísk v okrajových mestských častiach
 • Obnovenie pôvodnej funkcie ulice ako priestoru pre všetkých, nie len motoristov
 • Posilnenie atraktivity mestskej časti
 • Zvýšenie kapacity parkovacích státí budovaním garáží, parkovacích domov a nových parkovacích státí