O plánovanej výstavbe VD Slatinka sa do dnešných dní napísalo a narozprávalo naozaj dosť. Na jednej strane vodohospodári výstavbu vehementne zastávajú a tí, ktorí sa cítia byť zámerom výstavby dotknutí na svojich právach a právom chránených záujmov, výstavbu odmietajú. Dňa 24. januára 2013 sa v priestoroch Mestského úradu vo Zvolene konalo ústne prerokovanie k návrhu na územné konanie VD Slatinka, kde prítomní občania vyslovili niekoľko relevantných námietok k VD Slatinka. Všetci prítomní si v súvislosti s plánovanou výstavbou VD Slatinka rozšírili obzor o nevýhodách, ktoré môžu mať na občanov regiónu Zvolena negatívny vplyv a o ktorých sa doposiaľ verejne nehovorilo.

Mesto Zvolen si už dávnejšie vyslúžilo kvôli hmlám prezývku Slovenský Londýn. Sútok Hrona a Slatiny, VN Môťová s rozlohou 58 hektárov a slatiny s trvale zamokreným biotopom v extraviláne Zvolena vytvárajú ideálne podmienky pre tvorbu hmly. Štatistický priemer počtu dní s hmlou v priebehu roka vykazuje za posledných sedem rokov 73 dní pre Sliač a Zvolen, keď v roku 2011 bolo zaznamenaných dokonca 93 dní s hmlou za rok. Slnečné počasie zvyšnému obyvateľstvu Slovenska môžu Zvolenčania počas takmer troch mesiacov iba závidieť. Napomáhajú k tomu aj nevhodné rozptylové podmienky, pretože mesto Zvolen leží vo Zvolenskej kotline. Prípadnou výstavbou VD Slatinka o plánovanej ploche vodnej hladiny 230 hektárov, takmer štvornásobne väčšou ako je VN Môťová, narastie aj počet dní s hmlou vo Zvolene. Hmla ktorá sa vytvára nad Môťovskou priehradou pravidelne postupuje západným smerom na centrum mesta, kde zotrváva niekedy počas celého dňa. Pre leteckú dopravu je hmla jedným z najrizikovejších faktorov. Aj keď dopravné lietadlá využívajú systém zariadení na presné priblíženie a pristátie, lietadlá lietajúce podľa pravidiel letu za viditeľnosti (malé športové lietadlá, vyhliadkové lety) v hmle lietať nesmú. Takéto obmedzenie sa týkajú najmä činností Aeroklubu na letisku Očová. Laik si možno položí otázku, prečo na jednej strane štát investuje do obnovy letiska Sliač a usiluje sa o rozvoj pravidelných leteckých liniek, keď na druhej strane plánovanou výstavbou VD Slatinka zvýši riziká ohrozenia leteckej dopravy tvorbou hmiel? V tomto smere možno označiť VD Slatinka za úplne kontraproduktívne pre leteckú dopravu letiska Sliač a leteckú prevádzku Aeroklubu Očová.

polopravdy o VD Slatinka
Štúdia plánovanej rekreačnej zóny a sekierskym poloostrovom na VN Môťová. (zdroj: Vodohospodárska výstavba š.p.)

Ďalšou nahlas doplnenou polopravdou na ústnom prerokovaní, bol zámer vyčistenia dna VN Môťová od naplavených sedimentov. Počas čiastočného vypustenia VN Môťová v minulých rokoch bolo možné vidieť plytké a zanesené dno. Na častú otázku občanov o možnom vyčistení dna a odvoze nánosov, sa im dostalo odpovedi o vysokých finančných nákladoch pre takýto ekologický projekt. Sedimenty údajne obsahujú ťažké kovy a skladovanie takéhoto materiálu musí byť vykonané bez ohrozenia životného prostredia. Podľa Sprievodnej správy VD Slatinka vypracovanej VODOTIKA a.s. má byť zo sedimentov dna VN Môťová vytvorený ostrov pri chatovej osade Galovo, presnejšie medzi Hrobľou a prvým mólom. Ostrov je grafický zobrazený na obrázku v štúdii Vodohospodárskej výstavby š.p.

Vodohospodári sa snažia vo svojej prezentácii maľovať ružové scenáre o vytvorení Sekierskeho polostrova, kde by mala byť vybudovaná športová a rekreačná vybavenosť s kúpaliskom, bazénom a športovou halou.

Celý projekt výstavby by takýmto spôsobom úplne zničil prírodný ráz a naturalizmus Môťovskej priehrady a Športový rybolov sa možno zmení na atrakciu hodinovej povolenky chytania rýb z terasy reštaurácie, doprevádzanej hlasnou hudbou. Môťovská priehrada potrebuje revitalizáciu, ale nie v podobe reštaurácií a nových hotelov,

Vo Zvolene chátra Športová hala RATES, kúpalisko Neresnica nám v roku 2013 už asi neotvoria pre nevysporiadané pozemky a havarijný stav a mestská plaváreň čaká na rekonštrukciu a prežíva z roka na rok. V takomto nelichotivom stave už existujúcich rekreačných zariadení ktosi potrebuje zase preinvestovať balík peňazí pod zámienkou sľubov o rozvoji mesta Zvolen. Ak niekomu úprimne záleží na rozvoji Zvolena, mohol by radšej investovať do opravy katastrofálneho stavu povrchu ciest, komunikácií, chodníkov a ich kvalitnej zimnej údržby.