V súvislosti so zhoršujúcou sa povodňovou situáciou na Slovensku polícia prijala opatrenia bezpečnostného charakteru.

Parkovisko-pri-malej-železničnej-stanici-hronPolicajti dopravnej a poriadkovej polície v Banskobystrickom kraji neustále monitorujú hladiny rizikových vodných tokov a v prípade zhoršenia situácie informujú svojich nadriadených o hroziacej povodni. Policajní funkcionári spolupracujú so starostami miest a obcí v jednotlivých okresoch a informujú ich o pripravenosti útvarov Policajného zboru plniť úlohy pri ochrane života, zdravia a majetku občanov.

„Zvýšený dohľad budeme vykonávať najmä na hrádzach a v blízkosti rizikových vodných tokov. V prípade potreby budeme uzatvárať komunikácie a odkláňať premávku. Dôrazne žiadame občanov, ak by hrozili povodne aj v Banskobystrickom kraji, aby rešpektovali dočasné dopravné značenia a pokyny policajtov,“ uviedol riaditeľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici, plk. JUDr. Marián Slobodník.