Len deväť mesiacov bol riaditeľom Krajského riaditeľstva policajného zboru (KRPZ) v Banskej Bystrici Boris Beňa, ktorý v októbri 2010 na tejto funkcii vystriedal Mariána Slobodníka. Tentokrát však nejde o politickú výmenu. Beňa totiž kariérne postúpil a stal sa generálnym riaditeľom sekcie kontroly a inšpekčnej služby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Minister vnútra Daniel Lipšic tak na čelo polície v Banskobystrickom kraji ustanovil do funkcie Miroslava Bitalu.

Plk. Mgr. Miroslav Bitala bol dosiaľ riaditeľom Okresného riaditeľstva policajného zboru v Rimavskej Sobote, kde aj tento rodák z Hnúšte žije. V minulosti pôsobil ako riaditeľ obvodného oddelenia PZ v Tisovci, neskôr aj na krajskom riaditeľstve ako zástupca riaditeľa odboru poriadkovej polície KRPZ. Okresným riaditeľom v Rimavskej Sobote bol od 1. januára tohto roku a počnúc 15. júlom sa postavil na čelo polície v Banskobystrickom kraji.

„Vo funkcii sa budem snažiť plniť základné povinnosti. Ochraňovať život, zdravie a majetok osôb je základnou úlohou polície. Policajti si musia uvedomiť, že je to práca pre občanov, a preto je dôležité byť im čo najbližšie, ochraňovať, pomôcť a nepovažujem to len za frázu,“ povedal v úvode svojho predstavenia sa novinárom Bitala, ktorý chce dohliadať aj na dodržiavanie zákonov samotnými policajtmi. „Vyznávam takých 5 P, ktoré budem vyžadovať aj od svojich podriadených. Je to profesionálny prístup k práci, prísne dodržiavanie zákonov, interných predpisov a noriem. Ďalej poslanie, pretože policajti túto prácu musia brať ako poslanie, porovnateľne so záchranármi alebo hasičmi. Štvrtým P je udržanie pracovného kolektívu, jeho jednota v prospech ľudí a posledným P je pracovná disciplína,“ predostrel svoje priority nový krajský policajný riaditeľ.

Bitala chce pokračovať v začatej práci svojho predchodcu. Beňa totiž pri nástupe do svojej funkcie sľuboval personálny audit a redukciu vedúcich pozícií. „Došlo k výmene šiestich okresných riaditeľov, došlo k zmenám na vedúcich postoch, zredukovali sa určité funkcie. V tejto ceste budem ďalej pokračovať, aj keď nie je jednoduchá, ale je potrebná. Najmä pre šetrenie finančných prostriedkov, ale jednotliví ľudia musia na svojich postoch ukázať profesionálny prístup k práci,“ povedal Bitala s tým, že pozitívne hodnotí aj už zabehnutý hodnotiaci systém policajtov.