ZVonline.sk, TS MsP Zvolen | 10.12.2015

Policajti kontrolovali zvolenské podniky: Opäť prichytili mladistvých pod vplyvom alkoholu

Zvolenská mestská polícia od 27. novembra do 6. decembra vykonávala kontroly vo zvolenských baroch, nočných kluboch a pohostinstvách.

alkohol1Počas spomenutého obdobia skontrolovali príslušníci zvolenskej mestskej polície celkom sedemnásť podnikov, kde skontrolovali celkom 142 osôb, z ktorých štyri osoby nemali 18 rokov. U všetkých štyroch týchto neplnoletých osôb, ktorí mali od 15 do 18 rokov, bolo zistené požitie alkoholu. Príslušníci MsP zároveň zistili v dvoch prípadoch prehrešok na strane podniku, keď personál predal alkohol mladším osobám, ako 18 rokov.

„Najvyššia nameraná hodnota predstavovala necelé 1 promile. Zistenia boli po spracovaní odovzdané Právnemu oddeleniu MsÚ a príslušnej obci podľa trvalého pobytu mladistvej osoby, ktoré vo veci vykonajú ďalšie potrebné opatrenia. V dvoch prípadoch bol za priestupok v blokovom konaní riešený personál podniku, ktorý predal alkoholu osobám mladším ako 18 rokov,“ priblížil Náčelník Mestskej polície vo Zvolene Juraj Chabada.

Kontrolu vykonávali mestskí policajti v spolupráci so štátnou políciou. Ich prioritným cieľom bolo kontrolovať dodržiavanie zákona NR SR č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov.

„Mestská polícia bude aj naďalej vykonávať opakované kontroly v nočných podnikoch na území mesta Zvolen, kde sú podávané alkoholické nápoje. V prípade nerešpektovania zákazu požívať alkoholický nápoj osobou mladšou ako 18 rokov ale aj zákaz predaja alkoholu neplnoletým, bude MsP Zvolen postupovať v zmysle zákonných kompetencií v spolupráci s príslušnými zložkami štátnej správy,“ dodal náčelník MsP vo Zvolene.