Ešte minulý týždeň vykonala zvolenská mestská polícia rozsiahlu akciu v spolupráci so železničnou políciou. Akcia bola zameraná na dodržiavanie verejného poriadku v okolí železničnej a autobusovej stanice vo Zvolene.

Okrem dopravných uzlov kontrolovali policajti aj park Š. Višňovského a park pri pancierovom vlaku.

„Cieľom akcie bolo riešenie priestupkov občanov – asociálov, ktorí v tejto lokalite svojim správaním pravidelne porušujú zákon. Najčastejšie sa opakujúcim priestupkom je konzumácia alkoholických nápojov a znečisťovanie verejného priestranstva. Vo väčšine prípadov sa jednalo o občanov rómskeho pôvodu a bezdomovcov, ktorých protiprávne konanie bolo zadokumentované a  riešené v zmysle zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch,“ hovorí náčelník MsP vo Zvolene Juraj Chabada.

Mestská polícia eviduje v tejto lokalite pravidelné porušovanie zákona neprispôsobivými občanmi. MsP v v súčinnosti so železničnou políciou plánuje pokračovať v týchto akciách, s cieľom zabezpečiť právny stav a bezpečnosť občanov a cestujúcich.