Pod vedením odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru vo Zvolene bola vykonaná policajná akcia pod označením „LEGO“.

Vyšetrovateľ vo Zvolene v stredu 18. apríla začal trestné stíhanie vo veci prečinu legalizácie príjmu z trestnej činnosti v súbehu so zločinom falšovanie a pozmeňovanie identifikačných údajov motorového vozidla a zločinu falšovania a pozmeňovania verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky.

V tejto súvislosti  bola pod vedením odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru vo Zvolene vykonaná policajná akcia pod označením „LEGO“, ktorá prebiehala v služobných obvodoch všetkých krajských riaditeľstiev Policajného zboru v Slovenskej republike. Policajná akcia začala v utorok 24. apríla o 6.00 hodine a trvala do 15.00 hodiny. V Banskobystrickom kraji sa tejto akcie zúčastnilo niekoľko desiatok policajtov.

Celkove bolo nájdených 14 hľadaných osobných motorových vozidiel, pričom nie je vylúčené, že do konca týždňa budú zaistené aj ďalšie osobné motorové vozidlá, po ktorých bolo vyhlásené celoštátne pátranie. V predmetnej veci nebolo doposiaľ žiadnej osobe vznesené obvinenie. Boli zaistené rôzne listinné materiály, ktoré súvisia s touto trestnou činnosťou a naďalej sa vykonávajú procesné úkony.