TS Lesy Slovenskej republiky (Radko Srnka) | 25.1.2018

Pokračovanie knihy o významných lesníckych miestach na Slovensku

Prezentácia publikácie Významné lesnícke miesta na Slovensku II. sa uskutoční vo štvrtok 25. januára o 14-tej hodine v priestoroch Lesníckeho a drevárskeho múzea na Námestí  SNP vo Zvolene.

Lesy Slovenskej republiky začali v roku 2007 vytvárať sieť Významných lesníckych miest. Tento krok umožnil zahájiť proces objavovania aj znovuobjavovania lesníckej histórie a úsilia prezentovať ho v hodnotnej podobe pred odbornou lesníckou aj širokou laickou verejnosťou.

„Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik sa touto aktivitou uchádzajú o svoje miesto spolutvorcu a ochrancu kultúrneho dedičstva na Slovensku. Svoj prístup k nemu veľmi účinne potvrdzujú aj v týchto dňoch, keď pripravujú prezentáciu publikácie Významné lesnícke miesta na Slovensku II ako svoj významný edičný počin,“ uviedol Marian Staník, generálny riaditeľ štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky.

Vo štvrtok 25. januára sa vo Zvolene uskutoční podujatie, na ktorom vstúpi do čitateľského života publikácia z autorskej dielne Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene nazvaná Významné lesnícke miesta na Slovensku II. „Kniha obsahom aj formou nadväzuje na publikáciu Významné lesnícke miesta na Slovensku I, ktorú LESY Slovenskej republiky, štátny podnik vydali v roku 2009 a predstavuje ďalších 34 významných lesníckych miest z rôznych lokalít Slovenska,“ vysvetľuje jedna z autorov tejto publikácie, vedúca Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene Ľubica Miľanová.

Kniha zoznamuje čitateľa s významnými lesníckymi miestami ako nositeľmi zaujímavých historických informácií, estetických aj technických hodnôt. Predstavuje ich z hľadiska genézy a významu pre lesníctvo a zaznamenáva ich súčasný stav, ktorý je predmetom záujmu štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky. Ten sa v rámci svojich možností zasadzuje o ich obnovu. K dvojjazyčným textom (slovenčina, angličtina) a obrazovému materiálu s doplňujúcimi informáciami sú priložené údaje, ktoré čitateľa informujú o umiestnení jednotlivých lokalít na mape Slovenska.

Kolektív autorov v zložení Ľubica Miľanová, Tatiana Figurová, Mária Rošková, Marek Vanga a Ján Mičovský, doplnený o fotografa Romana Uhliara a grafikov Máriu Gálovú a Miloša Sedláčka verí, že kniha presvedčí návštevníka nielen o intenzívnom využívaní lesnej krajiny človekom, ale i o jeho nemalej investícii do jej zveľadenia a udržania.