Jednotný postup pri budovaní turistickej infraštruktúry Pohronskej hradnej cesty môže priniesť zvýšenie jej atraktívnosti a návštevnosti. To bolo hlavnou myšlienkou workshopu organizovaného oblastnými organizáciami cestovného ruchu Región GRON a Stredné Slovensko v spolupráci s Rozvojovou agentúrou Banskobystrického samosprávneho kraja a ďalšími zainteresovanými partnermi.

Hrad Šášov.

„Pohronská hradná cesta na približne 60 km dlhej trase aktuálne zahŕňa 14 hradov a hradných ruín či iných pamiatok. Niektoré z nich sú už zaniknuté, ako hrad Breznica, Rudno, Teplica, Žakýl či Peťuša. Ide o novovznikajúci projekt cestovného ruchu v rámci tematických produktových línií Banskobystrického kraja. „Cieľom našej spolupráce koordinovanej z úrovne organizácií cestovného ruchu je zvýšiť návštevnosť jednotlivých zastavení Pohronskej hradnej cesty, prezentovaných na webovej stránke www.pohronskehrady.sk,“ hovorí Ratibor Mazúr z hradu Revište, ktorý je autorom myšlienky budovania Pohronskej hradnej cesty.

Pohronská cesta sa v minulosti križovala vo Zvolene so známou historickou severojužnou cestou Via magna. Pri Pohronskej ceste stálo viacero hradov, ktoré mali najmä strážnu funkciu. „Tieto pamiatky sú dnes prístupné nielen autom, peši či na bicykli, ale aj po rieke,“ dodáva Ján Beljak, predseda Komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu Krajského zastupiteľstva BBSK a vedúci výskumu na Pustom hrade. Zároveň potvrdzuje, že je jednoduchšie verejnosti propagovať pamiatky, ktoré sú nejako prepojené, ako tie, čo stoja samostatne. Podobne to vidíme napríklad na hradoch v nemeckom Porýní.

Hrad Revište.

Preto účastníci stretnutia spoločne diskutovali o charakteristických prvkoch turistickej infraštruktúry a servisu pre návštevníkov jednotlivých lokalít na Pohronskej hradnej ceste s ohľadom na špecifiká a historické jedinečnosti každej z lokalít. V prvej fáze projektu sú do spoločných aktivít už zapojené hrady Revište, Šášov, Pustý hrad, Zvolenský zámok, ale i zaniknutý hrad Peťuša a opevnený benediktínsky kláštor v Hronskom Beňadiku. Zámerom je na základe spoločných znakov týchto pamiatok vybudovať jednotný nadčasový turistický mobiliár na Pohronskej hradnej ceste, a to na samotných hradoch, ako aj na prístaviskách a kotviskách na vodnej trase.

Kláštor Hronský Beňadik.

„Výstupy z tohto workshopu budú slúžiť ako podklady pre vyhlásenie architektonicko – krajinárskej súťaže na vytvorenie jednotného katalógu prvkov mobiliáru, ktorej garantom bude Slovenská komora architektov. Víťazný návrh jednotlivých prvkov mobiliáru ako sú navigačné tabule a smerovníky, odpočinkové miesta, detské preliezačky, fotopointy, informačné tabule a podobne by mal byť následne na jednotlivých lokalitách Pohronskej hradnej cesty postupne realizovaný,“ vysvetľuje Iveta Niňajová, moderátorka workshopu a predsedníčka Krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobystrický kraj.

Okrem mobiliáru sa už pripravuje aj prvý propagačný materiál, ktorého úlohou bude stručne informovať o lokalitách na Pohronskej hradnej ceste, a tým dostať do povedomia návštevníkov tento jedinečný projekt ešte pred prichádzajúcou letnou turistickou sezónou.