Hoci obyvatelia Zvolena triedia odpad z roka na rok lepšie, jeho množstvo sa neustále zväčšuje. Vedenie mesta pritom trápia aj problémy spojené s jeho vývozom – znečisťovanie ovzdušia nákladnými smetiarskymi autami či uhlíková stopa, ktorú zanechávajú. Pomôcť by mohli nové nádoby a moderné SMART riešenia.

Mesto si od nich sľubuje nielen dôstojnejšie podmienky a pohodlnejšie triedenie pre svojich obyvateľov, ale aj menší počet vývozov. Na skládkach stále končí veľké množstvo odpadu, čo predstavuje problém pre životné prostredie i pre mestské rozpočty. Práve preto mestá pristupujú k zvyšovaniu poplatku za komunálny odpad. Vo Zvolene sa nateraz rozhodli pre inú možnosť – vytvoriť obyvateľom čo najlepšie lepšie podmienky pre triedenie.

„Naše mesto bolo jedným z prvých, ktoré umožnili svojim obyvateľom zber bioodpadu, tiež plechoviek a tetrapakov. Začali sme budovať stojiská polopodzemných kontajnerov a pokračujeme v tom. Skúsenosti nám totiž jasne ukazujú, že práve pekná zberná nádoba či estetické stojisko motivujú ľudí k triedeniu jednotlivých zložiek. Dnes pristupujeme k ďalšiemu kroku, keď dopĺňame a modernizujeme farebné kontajnery pri bytových domoch. Úplnou novinkou sú žlté nádoby s červeným vekom. Ich podoba má obyvateľom naznačiť, že do nich môžu vhadzovať hneď tri druhy odpadu – plasty, tetrapaky i kovy. Triedenie sa tak pre nich značne zjednoduší,“ hovorí zvolenská primátorka Lenka Balkovičová.

„Nové kontajnery sú vhodné pre miesta, kde žlté a červené nádoby nie sú dostatočne využité. Počítame tiež s ich umiestnením pri menších bytových domoch, kde sme kvôli priestorovým obmedzeniam nútení zvažovať počet i druh jednotlivých nádob,“ uvádza Beáta Slamková, referentka pre odpadové hospodárstvo zvolenského magistrátu. Dodáva, že rozmiestnením nových nádob mesto zároveň reaguje na novú situáciu. Od nového roku totiž bude možné zálohovať PET fľaše a plechovky, ubudne tak odpad v kontajneroch určených na triedený zber.

Cieľom zvolenského magistrátu je tiež to, aby autá chodili k stojiskám len vtedy, keď sú nádoby plné. „Zmenšujú sa tak náklady na vývoz i uhlíková stopa, ubúdajú výfukové plyny či hluk z nákladných smetiarskych vozidiel. Siahame po SMART riešení, keď začíname do polopodzemných kontajnerov umiestňovať elektronické snímače, ktoré upozornia, keď je zberná nádoba plná. Dovtedy k nej technika vôbec nemusí jazdiť,“ hovorí zvolenská primátorka o jednom z opatrení.

Príjemnú zmenu zažijú aj obyvatelia rodinných domov, ktorým budú poskytnuté úplne nové nádoby na odpad. Doteraz museli triedené zložky vkladať do farebných vriec, čo nebolo príliš praktické. „Bola som sa osobne pozrieť ako prebieha odovzdávanie nádob a som rada, že ľudia si pochvaľujú. Igelitové vrecia im trochu sťažovali život – neraz sa roztrhli, ak ich prevrhol vietor, odpad museli zbierať po celom dvore. Nič z toho pri nových nádobách nehrozí. Azda aj preto je záujem o ne obrovský. No a v neposlednom rade využijeme pre väčšie pohodlie našich obyvateľov ďalšie zo SMART riešení – o vývoze budú informovaní prostredníctvom sms-správy,“ uzavrela primátorka Balkovičová.

Nové kontajnery sú postupne rozmiestňované v uliciach Zvolena, svoje miesto na stojiskách či pri rodinných domoch nájdu najneskôr do konca februára.