Slovenská národná galéria, expozícia Zvolenský zámok, pozýva na podujatia z cyklu „Zámok bez zámkov“, počas ktorého sa otvárajú brány zámku trošku netradične. Jarná edícia mini-festivalu vám prinesie zaujímavé prednášky, tvorivú dielňu, koncert pre náročnejšieho návštevníka, či divadlo pre tých najmenších.

Štvrtok 31. marca 202230-te roky: Fulla, Galanda a tí druhí… O vrcholoch medzivojnovej moderny

Pokračovanie prednáškového cyklu SNG Zvolen „20~20 Slovenský príbeh umenia“. Tentokrát opäť prednáša kurátorka zbierok moderného a súčasného umenia PhDr. Katarína Bajcurová. Za vyvrcholenie medzivojnovej výtvarnej moderny Slovenska sú považované roky 1928 – 1939, teda obdobie, keď sa umenie vyrovnávalo so západoeurópskym modernistickým dianím. Iniciátormi a hýbateľmi tohto optimistického pohybu boli Ľudovít Fulla a Mikuláš Galanda, ktorí vyjadrili svoj názor na moderný obraz v „manifeste“ Súkromné listy Fullu a Galandu (1930 – 1932). Svoj vrchol v tom čase dosiahli aj iní predstavitelia maliarstva „slovenského mýtu“ Martin Benka, Gustáv Mallý, Miloš Alexander Bazovský. Imro Weiner Kráľ spolu s Františkom Malým uvádzali na Slovensko surrealizmus. V umení to žilo všetkým farbami…

Začiatok: 17:30 hod. / vstup 2,70,-€