Mimoriadne úspešná komédia autorov Dietmara Jacobsa a Moritza Netenjakoba (Městské divadlo Zlín, Česká republika).

V klubovni tenisového klubu sa uskutočňuje valné zhromaždenie. Riešiť sa má len bežná agenda. Rekonštrukcia šatní, tenisové oblečenie, nákup nového grilu na klubové oslavy… Na prvý pohľad úplná formalita. Ale nakoľko je grilovanie popri tenise hlavným koníčkom prítomných, vecná diskusia sa čoskoro zvrhne na vášnivú výmenu. Čo ak totiž nejde len o grilovanie? Ide predsa o to, ako tu spolu žijeme!

Dĺžka predstavenia: 130 min. s prestávkou