V študovni krajskej knižnice bude v dňoch 19. septembra – 27. októbra sprístupnená výstava Milana Hraška Kontrasty. Vernisáž sa uskutoční 21. septembra o 17.00 hod.

Milan Hraško je absolventom Stredného odborného učilišťa umeleckých remesiel v Bratislave, odbor pasiar – umelecký klampiar (1980 – 1983) a Strednej školy umeleckého priemyslu v Bratislave, odbor Propagačná grafika u prof. akad. maliara Gabriela Štrbu (1983 – 1986).

Po štúdiu sa zamestnal na Vysokej škole lesníckej a drevárskej ako propagačný výtvarník, neskôr ako návrhár v Kultúrnom a spoločenskom stredisku mesta Zvolen. Určitý čas bol výtvarníkom v slobodnom povolaní. V súčasnosti je zamestnancom Domova sociálnych služieb vo Zvolene. Žije a v súkromí tvorí v obci Zolná.

Jeho tvorba je rozmanitá, jednak čo sa výtvarných techník týka a tiež námetov, ktoré zobrazuje. V tvorbe využíva maľbu (väčšinou temperu), kresbu, ale tiež grafiku, airbrush, alebo kombináciu rôznych techník. Svoje pocity a myšlienky vyjadruje vlastným spôsobom, tak ako to práve cíti, najčastejšie v rozličných abstraktných kompozíciách. Častokrát sa v jeho tvorbe objavuje krajina.

Venuje sa aj portrétnej maľbe a kresbe. Ako zamestnanec Domova sociálnych služieb vo Zvolene je obklopený ľuďmi odkázanými na pomoc druhých. Má vrúcny vzťah k týmto ľuďom a ako vnímavý výtvarník a dobrý portrétista dokáže tlmočiť charaktery a duše starčekov do svojich kresieb, čím sa jeho portréty stávajú nezameniteľnými.

Je jedným zo zakladajúcich členov výtvarného združenia Zvolenská sedmička, ktoré združuje výtvarných umelcov zvolenského regiónu od roku 1991. Má za sebou množstvo autorských, ale aj kolektívnych výstav. Pravidelne sa zúčastňuje podujatí Zvolenský výtvarný salón a Ateliér pod nosom, ktoré organizuje Zvolenská sedmička.

Prostredníctvom Podpolianskeho osvetového strediska vo Zvolene sa od roku 1987 každoročne zapája do postupovej súťaže Výtvarné spektrum, kde sa mu podarilo získať viacero ocenení na regionálnej i celoslovenskej úrovni. Za svoj najväčší úspech považuje cenu na Výtvarnej Dubnici v roku 1995. Aktuálna výstava pri príležitosti okrúhleho životného jubilea je prierezom jeho tvorby.