V stredu, 22. novembra sa v krajskej knižnici uskutoční vedomostný kvíz pre seniorov, členov zvolenských klubov dôchodcov „Bezpečná jeseň života“. Kvíz bude prebiehať v piatich kolách – 1. Tréning pamäti, 2. Bezpečnosť občanov, 3. Žijete zdravo?,  4. Prevencia úrazov a bezpečná domácnosť, 5. Hudba, ktorú poznáte.